Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Van Waterwet naar Omgevingswet:
het komt eraan

De Omgevingswet moderniseert en bundelt maar liefst 26 bestaande wetten op het gebied van de leefomgeving, waaronder de Waterwet. Het Deltafact ‘Water en Omgevingswet’ van STOWA geeft antwoord op de vraag wat er voor waterschappen verandert.

Er is al heel veel gezegd en geschreven over de invoering van de nieuwe Omgevingswet. De inwerkingtreding van de wet is meerdere malen uitgesteld en is nu voorzien voor 1 januari 2023. Het doel van de wet is glashelder: minder versnippering, meer samenhang in gebiedsontwikkeling, snellere en betere besluitvorming. Maar blijkens het herhaalde uitstel is de implementatie van de wet in de praktijk lastig. Onder meer door problemen met het goed werkend krijgen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet, een instrument dat alle betrokken overheden moet ondersteunen bij de uitvoering van de wet. 

Voor veel waterschappers is het ondertussen nog altijd niet precies duidelijk wat de gevolgen zijn van de nieuwe wet voor hun werk. De Omgevingswet zorgt er in ieder geval voor dat vertegenwoordigers van alle ruimtelijke beleidsvelden - waaronder water - vaker samen met elkaar om tafel moeten. Onder meer bij de omgevingsvisies die provincies en gemeenten in het kader van de wet moeten gaan opstellen. De omgevingsvisie beschrijft de maatschappelijke opgaven (denk aan wonen, energie, klimaat, cultuurhistorie e.d.) en de te beschermen ruimtelijke kwaliteiten van een gemeente of provincie. In de visie moeten alle ruimtelijke belangen worden meegenomen en tegen elkaar worden afgewogen; van cultureel erfgoed tot wonen en van energietransitie tot water en natuur. Waterschappen moeten hun visie op het waterbeheer in zien te brengen in deze omgevingsvisies. 

STOWA komt waterbeheerders die vragen hebben over de wet in relatie tot hun eigen werk te hulp met het Deltafact ‘Water en Omgevingswet’. Het factsheet behandelt de hoofdlijnen van de nieuwe wet. Daarbij focussen de opstellers zich vooral op het nieuwe beleids- en rechtsinstrumentarium voor zover dit van belang is voor ruimtelijke ordening en water. Wie nog veel meer wil weten, kan terecht op de website bij de Unie van Waterschappen. 

Hebt u beroepshalve te maken met het waterrecht en de voorbereiding op de Omgevingswet? Het lijvige boekwerk ‘Wegwijzer van Waterwet naar Omgevingswet’ geeft een overzicht van alle uitvoeringsaspecten van de Waterwet en een vooruitblik op de nieuwe uitvoeringspraktijk onder de komende Omgevingswet. Het boek is online te bestellen bij uitgever WoltersKluwer.


Van Waterwet naar Omgevingswet:
het komt eraan

De Omgevingswet moderniseert en bundelt maar liefst 26 bestaande wetten op het gebied van de leefomgeving, waaronder de Waterwet. Het Deltafact ‘Water en Omgevingswet’ van STOWA geeft antwoord op de vraag wat er voor waterschappen verandert.

Er is al heel veel gezegd en geschreven over de invoering van de nieuwe Omgevingswet. De inwerkingtreding van de wet is meerdere malen uitgesteld en is nu voorzien voor 1 januari 2023. Het doel van de wet is glashelder: minder versnippering, meer samenhang in gebiedsontwikkeling, snellere en betere besluitvorming. Maar blijkens het herhaalde uitstel is de implementatie van de wet in de praktijk lastig. Onder meer door problemen met het goed werkend krijgen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet, een instrument dat alle betrokken overheden moet ondersteunen bij de uitvoering van de wet. 

Voor veel waterschappers is het ondertussen nog altijd niet precies duidelijk wat de gevolgen zijn van de nieuwe wet voor hun werk. De Omgevingswet zorgt er in ieder geval voor dat vertegenwoordigers van alle ruimtelijke beleidsvelden - waaronder water - vaker samen met elkaar om tafel moeten. Onder meer bij de omgevingsvisies die provincies en gemeenten in het kader van de wet moeten gaan opstellen. De omgevingsvisie beschrijft de maatschappelijke opgaven (denk aan wonen, energie, klimaat, cultuurhistorie e.d.) en de te beschermen ruimtelijke kwaliteiten van een gemeente of provincie. In de visie moeten alle ruimtelijke belangen worden meegenomen en tegen elkaar worden afgewogen; van cultureel erfgoed tot wonen en van energietransitie tot water en natuur. Waterschappen moeten hun visie op het waterbeheer in zien te brengen in deze omgevingsvisies. 

STOWA komt waterbeheerders die vragen hebben over de wet in relatie tot hun eigen werk te hulp met het Deltafact ‘Water en Omgevingswet’. Het factsheet behandelt de hoofdlijnen van de nieuwe wet. Daarbij focussen de opstellers zich vooral op het nieuwe beleids- en rechtsinstrumentarium voor zover dit van belang is voor ruimtelijke ordening en water. Wie nog veel meer wil weten, kan terecht op de website bij de Unie van Waterschappen. 

Hebt u beroepshalve te maken met het waterrecht en de voorbereiding op de Omgevingswet? Het lijvige boekwerk ‘Wegwijzer van Waterwet naar Omgevingswet’ geeft een overzicht van alle uitvoeringsaspecten van de Waterwet en een vooruitblik op de nieuwe uitvoeringspraktijk onder de komende Omgevingswet. Het boek is online te bestellen bij uitgever WoltersKluwer.


STOWA Publicaties

Hier vindt u de digitale uitgaven van STOWA waaronder het digitale magazine Ter Info.
Volledig scherm