Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

De kracht van circulair denken en doen

Zijn de waterschappen klaar voor een circulaire toekomst? Onder leiding van ‘circular hero’ Klaske Kruk werden in deze sessie aan de hand van een aantal toonaangevende circulaire voorbeelden de mogelijkheden verkend voor waterschappen om circulair te handelen.

Het eerste circulaire voorbeeld, Superlocal, werd gepresenteerd door Ad de Man van Waterschapsbedrijf Limburg. Superlocal is een voorbeeld van ‘de wijk van morgen’. De gemeente Kerkrade, WML en de woningbouwvereniging Heemwonen realiseren een duurzame wijk waarbij regenwater wordt opgewerkt tot drinkwater, ‘zwart water’ (toiletwater) een anaerobe waterbehandeling (UASB) krijgt en ‘grijs water’ (spoelwater e.d.) wordt behandeld met een helofytenfilter. Er is gebruik gemaakt van de ervaringen die zijn opgedaan in het Waterschoon-project in Sneek. De wijk is toekomstbestendig en bewoners zijn betrokken bij het ontwikkelen van het concept.

Paula van den Brink van drinkwaterbedrijf Evides vertelde meer over diverse waterhergebruikprojecten. Waterhergebruik is niet nieuw. In Nederland kennen we bijvoorbeeld het project Klaterwater waar gezuiverd effluent van een rwzi ingezet wordt bij diverse attracties van de Efteling. Maar ook in België wordt sinds 2002 effluent geïnfiltreerd in de duinen om de duinaquifier aan te vullen. De behoefte aan waterhergebruik wordt volgens haar steeds groter. Er zijn projecten in voorbereiding met betrekking tot opwerking van industrieel en communaal afvalwater tot voedingswater voor de procesindustrie. Goede samenwerking in de waterketen is voor waterhergebruik cruciaal. Ook moet in dit verband werk worden gemaakt van het ontwikkelen van het juridisch kader, aldus Van den Brink.

Ruud Schemen van Waterschap de Dommel en de werkgroep fosfaat van de EFGF liet zien dat er al de nodige ervaring is opgedaan met het winnen van struviet op rwzi’s. Struviet is een kristalvormige stof waar magnesium, stikstof en fosfaat in zit. Het ontstaat door magnesium toe te voegen aan uitgegist slib of centraat. Struviet kan afgezet worden als meststof. Dit is zeer waardevol omdat fosfaat een eindige grondstof is. Het geproduceerde struviet kent volgens Schemen veel verschillende verschijningsvormen en is (nog) niet altijd direct geschikt voor afzet. Het kost veel tijd om van een lineaire economie naar een circulaire economie te komen. Het besef van urgentie speelt hierbij een belangrijke rol, aldus Schemen.

Het laatste circulaire voorbeeld werd gegeven door Fred de Haan van Waternet. Hij lichtte kort het project Circulair baggerbeheer toe. De noodzaak voor circulariteit in het baggerbeheer is hoog gezien de ambities van de waterschappen. Er wordt hierbij naar drie sleutelfactoren in de hele keten gekeken: ecologische, sociale en economische. Er worden zo mogelijk kringlopen gesloten en ingezet op preventie: zorg dat er minder bagger ontstaat of zorg dat bagger niet verontreinigd raakt waardoor er veel meer (her)gebruiksmogelijkheden zijn.

Tijdens de afsluitende discussie werd regelmatig stilgestaan bij de huidige wet- en regelgeving waar het gaat om afvalstoffen. Veel van de stoffen die waterschappen nu terugwinnen, worden nog altijd gezien als afvalstoffen, wat de vermarkting en afzet erg bemoeilijkt. Er wordt gewerkt aan een oplossing.

De kracht van circulair denken en doen

Zijn de waterschappen klaar voor een circulaire toekomst? Onder leiding van ‘circular hero’ Klaske Kruk werden in deze sessie aan de hand van een aantal toonaangevende circulaire voorbeelden de mogelijkheden verkend voor waterschappen om circulair te handelen.

Het eerste circulaire voorbeeld, Superlocal, werd gepresenteerd door Ad de Man van Waterschapsbedrijf Limburg. Superlocal is een voorbeeld van ‘de wijk van morgen’. De gemeente Kerkrade, WML en de woningbouwvereniging Heemwonen realiseren een duurzame wijk waarbij regenwater wordt opgewerkt tot drinkwater, ‘zwart water’ (toiletwater) een anaerobe waterbehandeling (UASB) krijgt en ‘grijs water’ (spoelwater e.d.) wordt behandeld met een helofytenfilter. Er is gebruik gemaakt van de ervaringen die zijn opgedaan in het Waterschoon-project in Sneek. De wijk is toekomstbestendig en bewoners zijn betrokken bij het ontwikkelen van het concept.

Paula van den Brink van drinkwaterbedrijf Evides vertelde meer over diverse waterhergebruikprojecten. Waterhergebruik is niet nieuw. In Nederland kennen we bijvoorbeeld het project Klaterwater waar gezuiverd effluent van een rwzi ingezet wordt bij diverse attracties van de Efteling. Maar ook in België wordt sinds 2002 effluent geïnfiltreerd in de duinen om de duinaquifier aan te vullen. De behoefte aan waterhergebruik wordt volgens haar steeds groter. Er zijn projecten in voorbereiding met betrekking tot opwerking van industrieel en communaal afvalwater tot voedingswater voor de procesindustrie. Goede samenwerking in de waterketen is voor waterhergebruik cruciaal. Ook moet in dit verband werk worden gemaakt van het ontwikkelen van het juridisch kader, aldus Van den Brink.

Ruud Schemen van Waterschap de Dommel en de werkgroep fosfaat van de EFGF liet zien dat er al de nodige ervaring is opgedaan met het winnen van struviet op rwzi’s. Struviet is een kristalvormige stof waar magnesium, stikstof en fosfaat in zit. Het ontstaat door magnesium toe te voegen aan uitgegist slib of centraat. Struviet kan afgezet worden als meststof. Dit is zeer waardevol omdat fosfaat een eindige grondstof is. Het geproduceerde struviet kent volgens Schemen veel verschillende verschijningsvormen en is (nog) niet altijd direct geschikt voor afzet. Het kost veel tijd om van een lineaire economie naar een circulaire economie te komen. Het besef van urgentie speelt hierbij een belangrijke rol, aldus Schemen.

Het laatste circulaire voorbeeld werd gegeven door Fred de Haan van Waternet. Hij lichtte kort het project Circulair baggerbeheer toe. De noodzaak voor circulariteit in het baggerbeheer is hoog gezien de ambities van de waterschappen. Er wordt hierbij naar drie sleutelfactoren in de hele keten gekeken: ecologische, sociale en economische. Er worden zo mogelijk kringlopen gesloten en ingezet op preventie: zorg dat er minder bagger ontstaat of zorg dat bagger niet verontreinigd raakt waardoor er veel meer (her)gebruiksmogelijkheden zijn.

Tijdens de afsluitende discussie werd regelmatig stilgestaan bij de huidige wet- en regelgeving waar het gaat om afvalstoffen. Veel van de stoffen die waterschappen nu terugwinnen, worden nog altijd gezien als afvalstoffen, wat de vermarkting en afzet erg bemoeilijkt. Er wordt gewerkt aan een oplossing.