Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Waterveiligheid: de kracht van samenwerking

In een afwisselend programma, bestaande uit filmpjes en korte pitches, kregen de deelnemers aan deze sessie een indruk hoe de sector waterveiligheid al samenwerkend tot goede prestaties komt. Zowel bij calamiteiten als in ‘koude fases’. Host van deze sessie was directeur Veiligheid en Water bij RWS-WVL Katja Portegies, tevens bestuurslid van STOWA.

Gemma Ramaekers van Waterschap Limburg vertelde meer over de samenwerking tussen waterschap, provincie, gemeenten en Rijkswaterstaat tijdens en na de hoogwatergebeurtenissen in Limburg. Naar aanleiding van de gebeurtenissen wordt op dit moment een watersysteemanalyse uitgevoerd van het stroomgebied en vindt een verkenning plaats van mogelijke maatregelen om hoogwatercalamiteiten in de toekomst effectiever het hoofd te kunnen bieden.

Hoe grijp je snel en adequaat in bij dijkdoorbraken of overstromingen? In samenwerking met Rijkswaterstaat, STOWA en enkele waterschappen testte Defensie in de Zeeuwse Hedwige-Prosperpolder de BresDefender: een drijvend ponton dat bresgroei, de vergroting van een gat in een waterkering, moet stoppen. Luitenant-kolonel Marc Balemans, projectofficier Waterveiligheid bij het kenniscentrum Genie, vertelde kort meer over deze proef en over de succesvolle samenwerking tussen militairen en burgers in dit project.

Daarna was er aandacht voor de samenwerking tussen ProRail, STOWA, Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen, de Zoogdiervereniging en het IPO binnen het Kenniscentrum Bever. Sinds de herintroductie in 1988 groeit de beverpopulatie gestaag en neemt de verspreiding toe. Dit is ontzettend mooi, maar brengt tegelijkertijd ook enkele uitdagingen met zich mee, want bevers ondergraven soms dijken en spoortaluds. Met alle veiligheidsrisico’s vandien. Om duurzaam met de bever samen te leven is het delen van kennis en het bundelen van krachten essentieel. Vandaar het kenniscentrum.

Tot slot vertelde prof. dr. Matthijs Kok van de TU Delft meer over het NWO-onderzoeksprogramma All-Risk. All-Risk onderzoekt samen met het Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP) het implementeren van de nieuwe veiligheidsnormering voor primaire keringen. Het gaat om inzichten waarmee dijkversterking sneller en goedkoper kan worden uitgevoerd, zonder de juridische aspecten en maatschappelijke betrokkenheid uit het oog te verliezen. Dit alles gebeurt in samenwerking met dertig partners waaronder Rijkswaterstaat, zeven waterschappen, de provincie Groningen, twee universiteiten, diverse ingenieursbureaus en andere marktpartijen, NGO’s en STOWA.

Waterveiligheid: de kracht van samenwerking

In een afwisselend programma, bestaande uit filmpjes en korte pitches, kregen de deelnemers aan deze sessie een indruk hoe de sector waterveiligheid al samenwerkend tot goede prestaties komt. Zowel bij calamiteiten als in ‘koude fases’. Host van deze sessie was directeur Veiligheid en Water bij RWS-WVL Katja Portegies, tevens bestuurslid van STOWA.

Gemma Ramaekers van Waterschap Limburg vertelde meer over de samenwerking tussen waterschap, provincie, gemeenten en Rijkswaterstaat tijdens en na de hoogwatergebeurtenissen in Limburg. Naar aanleiding van de gebeurtenissen wordt op dit moment een watersysteemanalyse uitgevoerd van het stroomgebied en vindt een verkenning plaats van mogelijke maatregelen om hoogwatercalamiteiten in de toekomst effectiever het hoofd te kunnen bieden.

Hoe grijp je snel en adequaat in bij dijkdoorbraken of overstromingen? In samenwerking met Rijkswaterstaat, STOWA en enkele waterschappen testte Defensie in de Zeeuwse Hedwige-Prosperpolder de BresDefender: een drijvend ponton dat bresgroei, de vergroting van een gat in een waterkering, moet stoppen. Luitenant-kolonel Marc Balemans, projectofficier Waterveiligheid bij het kenniscentrum Genie, vertelde kort meer over deze proef en over de succesvolle samenwerking tussen militairen en burgers in dit project.

Daarna was er aandacht voor de samenwerking tussen ProRail, STOWA, Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen, de Zoogdiervereniging en het IPO binnen het Kenniscentrum Bever. Sinds de herintroductie in 1988 groeit de beverpopulatie gestaag en neemt de verspreiding toe. Dit is ontzettend mooi, maar brengt tegelijkertijd ook enkele uitdagingen met zich mee, want bevers ondergraven soms dijken en spoortaluds. Met alle veiligheidsrisico’s vandien. Om duurzaam met de bever samen te leven is het delen van kennis en het bundelen van krachten essentieel. Vandaar het kenniscentrum.

Tot slot vertelde prof. dr. Matthijs Kok van de TU Delft meer over het NWO-onderzoeksprogramma All-Risk. All-Risk onderzoekt samen met het Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP) het implementeren van de nieuwe veiligheidsnormering voor primaire keringen. Het gaat om inzichten waarmee dijkversterking sneller en goedkoper kan worden uitgevoerd, zonder de juridische aspecten en maatschappelijke betrokkenheid uit het oog te verliezen. Dit alles gebeurt in samenwerking met dertig partners waaronder Rijkswaterstaat, zeven waterschappen, de provincie Groningen, twee universiteiten, diverse ingenieursbureaus en andere marktpartijen, NGO’s en STOWA.