Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Alle publicaties

Deze publicatie beschrijft de Nederlandse Standaard voor uniforme incidentenregistratie persleidingen STUIP. Lezers krijgen een toelichting op, en een motivatie voor het gebruik. Ook geeft deze publicatie aanbevelingen voor de invoering van STUIP in het primaire proces.

Om de huidige uitdagingen het hoofd te bieden, heeft de stedelijk-watersector integrale, sectoroverstijgende innovaties ontwikkeld. Integrale oplossingen koppelen het stedelijk watersysteem aan andere stedelijke systemen zoals straten, parken en energie-infrastructuren. Eva Nieuwenhuis onderzocht binnen het Kennisprogramma Urban Drainage de socio-institutionele processen die systeemintegratie beïnvloeden. Centraal stonden: de organisatie van systeemintegratie, de verschillende partijen die erbij zijn betrokken en hun geschreven en ongeschreven regels, gewoonten en opvattingen. Deze publicatie vat de voor de praktijk van het stedelijk waterbeheer belangrijkste resultaten samen.

Waterketen

Deze handreiking ondersteunt waterkeringbeheerders bij het beantwoorden van de vraag hoe ze om dienen te gaan met zogenoemde niet-waterkerende objecten (NWO's) op, in of naast waterkeringen. Denk aan bomen bebouwing, kabels en leidingen. De handreiking richt zich daarbij vooral op de handelingsmogelijkheden in het geval een waterkering met één of meerdere NWO's niet aan de norm voldoet.

In het programma Professionaliseren Instandhouding Waterkeringen (PIW) werken STOWA en Rijkswaterstaat WVL aan het verbeteren van de hoogwaterwaterveiligheid. Zij ondersteunen waterkeringbeheerders bij het professionaliseren van de inspectie en het beheer & onderhoud van waterkeringen. Dit plan geeft een overzicht van de thema’s waar de komende jaren aan wordt gewerkt.

Waterveiligheid

Dit rapport bevat de resultaten van de metingen, modelberekeningen en analyses die zijn uitgevoerd in het kader van het BlueCAN-onderzoek naar de emissie van broeikasgassen uit oppervlaktewater. Uit het onderzoek komt naar voren dat oppervlaktewateren een relevante bijdrage leveren aan de totale Nederlandse broeikasgasemissie, naar schatting vijf procent. De BlueCAN-onderzoekers concluderen dat het verminderen van de input van koolstof en nutriënten en het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit in veel gevallen zal leiden tot reductie van broeikasgasemissies. Bij het rapport is ook een plaatpraat verschenen over broeikasgasemissies uit oppervlaktewater. In STOWA ter Info 87 verscheen een artikel over emissies van broeikasgassen uit oppervlaktewater.

Dit rapport betreft een inventarisatie van de mogelijke gevolgen van de afschaffing van derogatie. Welke mogelijkheden en instrumenten hebben de waterschappen en de agrarische sector met het oog hierop tot hun beschikking om de waterkwaliteit te verbeteren? Het rapport geeft hier de nodige handvatten voor. Vooral door voorlichting kunnen waterschappen hier een bijdrage aan leveren. Tegelijk met het gepubliceerde rapport is een brochure verschenen (2023-17A) met een beknopt overzicht van de praktische handvatten.

Afvalwaterzuivering & Waterkwaliteit

Publicaties uitgelicht

Hieronder een overzicht van recent verschenen STOWA-publicaties, Deltafacts en overige producten. De publicaties zijn te downloaden via stowa.nl/publicaties. De Deltafacts staan op deltafacts.nl.

Vers van de STOWA-pers

Alle publicaties

Deze publicatie beschrijft de Nederlandse Standaard voor uniforme incidentenregistratie persleidingen STUIP. Lezers krijgen een toelichting op, en een motivatie voor het gebruik. Ook geeft deze publicatie aanbevelingen voor de invoering van STUIP in het primaire proces.

Om de huidige uitdagingen het hoofd te bieden, heeft de stedelijk-watersector integrale, sectoroverstijgende innovaties ontwikkeld. Integrale oplossingen koppelen het stedelijk watersysteem aan andere stedelijke systemen zoals straten, parken en energie-infrastructuren. Eva Nieuwenhuis onderzocht binnen het Kennisprogramma Urban Drainage de socio-institutionele processen die systeemintegratie beïnvloeden. Centraal stonden: de organisatie van systeemintegratie, de verschillende partijen die erbij zijn betrokken en hun geschreven en ongeschreven regels, gewoonten en opvattingen. Deze publicatie vat de voor de praktijk van het stedelijk waterbeheer belangrijkste resultaten samen.

Waterketen

Deze handreiking ondersteunt waterkeringbeheerders bij het beantwoorden van de vraag hoe ze om dienen te gaan met zogenoemde niet-waterkerende objecten (NWO's) op, in of naast waterkeringen. Denk aan bomen bebouwing, kabels en leidingen. De handreiking richt zich daarbij vooral op de handelingsmogelijkheden in het geval een waterkering met één of meerdere NWO's niet aan de norm voldoet.

In het programma Professionaliseren Instandhouding Waterkeringen (PIW) werken STOWA en Rijkswaterstaat WVL aan het verbeteren van de hoogwaterwaterveiligheid. Zij ondersteunen waterkeringbeheerders bij het professionaliseren van de inspectie en het beheer & onderhoud van waterkeringen. Dit plan geeft een overzicht van de thema’s waar de komende jaren aan wordt gewerkt.

Waterveiligheid

Dit rapport bevat de resultaten van de metingen, modelberekeningen en analyses die zijn uitgevoerd in het kader van het BlueCAN-onderzoek naar de emissie van broeikasgassen uit oppervlaktewater. Uit het onderzoek komt naar voren dat oppervlaktewateren een relevante bijdrage leveren aan de totale Nederlandse broeikasgasemissie, naar schatting vijf procent. De BlueCAN-onderzoekers concluderen dat het verminderen van de input van koolstof en nutriënten en het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit in veel gevallen zal leiden tot reductie van broeikasgasemissies. Bij het rapport is ook een plaatpraat verschenen over broeikasgasemissies uit oppervlaktewater. In STOWA ter Info 87 verscheen een artikel over emissies van broeikasgassen uit oppervlaktewater.

Dit rapport betreft een inventarisatie van de mogelijke gevolgen van de afschaffing van derogatie. Welke mogelijkheden en instrumenten hebben de waterschappen en de agrarische sector met het oog hierop tot hun beschikking om de waterkwaliteit te verbeteren? Het rapport geeft hier de nodige handvatten voor. Vooral door voorlichting kunnen waterschappen hier een bijdrage aan leveren. Tegelijk met het gepubliceerde rapport is een brochure verschenen (2023-17A) met een beknopt overzicht van de praktische handvatten.

Afvalwaterzuivering & Waterkwaliteit

Publicaties uitgelicht

Hieronder een overzicht van recent verschenen STOWA-publicaties, Deltafacts en overige producten. De publicaties zijn te downloaden via stowa.nl/publicaties. De Deltafacts staan op deltafacts.nl.

Vers van de STOWA-pers

STOWA Publicaties

Hier vindt u de digitale uitgaven van STOWA waaronder het digitale magazine Ter Info.
Volledig scherm