Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Vers van de STOWA-pers

Hieronder een overzicht van recent verschenen STOWA-publicaties, Deltafacts en overige producten. De publicaties zijn te downloaden via stowa.nl/publicaties. De Deltafacts staan op deltafacts.nl.

Publicaties uitgelicht

Algemeen

2023 was voor STOWA een jaar waarin we grote projecten en programma’s hebben afgerond, maar ook nieuwe projecten en programma’s zijn gestart. Het was tevens een jaar waarin we met grote volharding op ingeslagen wegen zijn doorgegaan. Dat en meer leest u allemaal in dit Jaarbericht 2023.

Afvalwaterzuivering & Waterkwaliteit

Dit rapport geeft een overzicht van de meest recente wetenschappelijke kennis over microplastics en het effect daarvan op het zoetwatermilieu. Daarbij komen zaken aan de orde als emissiebronnen, emissieroutes, ecologische effecten van microplastics en maatregelen die de schadelijke gevolgen van microplastics op het watermilieu (kunnen) beperken.

Waterveiligheid

Klimaatadaptatie

Dit rapport - deelrapport 5 van het STOWA-project ‘Meteo-onderzoek 2021-2024' - beoordeelt de kwaliteit van seizoens-weersverwachtingen. Het rapport geeft een overzicht van meteorologische seizoensverwachtingen en biedt inzicht in kansrijke toepassingen voor het Nederlandse waterbeheer. Het rapport beschrijft wat Nederlandse waterbeheerders reeds doen met deze verwachtingen, wat men ermee zou kunnen in de toekomst en wat daarvoor nodig is. Andere rapporten in dit kader zijn 2023-35, 2023-36 en 2024-10.

Alle publicaties

Jaarbericht 2023

2024-13

Microplastics in het aquatisch milieu

2024-12

Nut en noodzaak van seizoensverwachtingen meteo-onderzoek ten behoeve van het waterbeheer. Deelrapport 5

2024-11

Beoordeling kwaliteit weersverwachtingen meteo-onderzoek ten behoeve van het waterbeheer. Deelrapport 4

2024-10

Emissieconcentraties voor nutriëntenbalansen van oppervlaktewater, afgeleid uit het landelijk waterkwaliteitsmodel (LWKM)

2024-09

Zorgplicht centraal, visie en plan implementatie. Op weg naar continu inzicht door het verbinden van beoordelen, instandhouding en versterken

2024-08

Beoordeling Inspectie-instrumenten voor persleidingen: onderzoek in testopstelling

2024-07

Een nieuwe grondwater droogte-indicator voor boezemkaden. Een statistische maat die de extremiteit van grondwaterdroogte in de dijk weergeeft

2024-06

Energievoorziening: beschikbaar, betrouwbaar en betaalbaar (E3B). Strategisch handelingsperspectief voor de waterschappen

2024-05

Energievoorziening: beschikbaar, betrouwbaar en betaalbaar (E3B). Achtergrondrapport

2024-04

Praatplaat ‘Welke Neerslaginformatie is er beschikbaar?

2024-03

Pilots integrale risico-analyse wateroverlast. Synthese van de resultaten van vier pilots gericht op een methodiek voor een integrale risico-analyse wateroverlast

2024-02

Update STOWA Strategienota (2019-2025)

2024-01

Handreiking voor beoordeling van ecologische effecten van TEO-systemen, versie 2

2023-40

Droogtestatistiek. Meteo-onderzoek ten behoeve van het waterbeheer. Deelrapport 3

2023-36

Beoordeling neerslagstatistiek. Meteo-onderzoek ten behoeve van het waterbeheer. Deelrapport 1

2023-35

Waterschappen worden door de ontwikkelingen op energiegebied - elektrificatie,  netcongestie, geopolitieke ontwikkelingen e.d. - gedwongen hun energievoorziening de komende jaren meer strategisch vorm te geven. Dit vraagt zowel een technisch-inhoudelijke reactie, maar ook bestuurlijke aandacht. Dit rapport bevat daarvoor een aantal bestuurlijke handelingsperspectieven. In rapport 2024-04 leest u meer over de achtergronden van de ontwikkelingen.

Energietransitie

In 2023 is het project Zorgplicht Centraal uitgevoerd, waarvan dit rapport, met visie en implementatieplan, het resultaat is. In het onderzoek is verkend hoe de processen instandhouding, beoordelen en versterken sterker met elkaar verbonden kunnen worden.

Vers van de STOWA-pers

Hieronder een overzicht van recent verschenen STOWA-publicaties, Deltafacts en overige producten. De publicaties zijn te downloaden via stowa.nl/publicaties. De Deltafacts staan op deltafacts.nl.

Publicaties uitgelicht

Algemeen

2023 was voor STOWA een jaar waarin we grote projecten en programma’s hebben afgerond, maar ook nieuwe projecten en programma’s zijn gestart. Het was tevens een jaar waarin we met grote volharding op ingeslagen wegen zijn doorgegaan. Dat en meer leest u allemaal in dit Jaarbericht 2023.

Afvalwaterzuivering & Waterkwaliteit

Dit rapport geeft een overzicht van de meest recente wetenschappelijke kennis over microplastics en het effect daarvan op het zoetwatermilieu. Daarbij komen zaken aan de orde als emissiebronnen, emissieroutes, ecologische effecten van microplastics en maatregelen die de schadelijke gevolgen van microplastics op het watermilieu (kunnen) beperken.

Waterveiligheid

Klimaatadaptatie

Dit rapport - deelrapport 5 van het STOWA-project ‘Meteo-onderzoek 2021-2024' - beoordeelt de kwaliteit van seizoens-weersverwachtingen. Het rapport geeft een overzicht van meteorologische seizoensverwachtingen en biedt inzicht in kansrijke toepassingen voor het Nederlandse waterbeheer. Het rapport beschrijft wat Nederlandse waterbeheerders reeds doen met deze verwachtingen, wat men ermee zou kunnen in de toekomst en wat daarvoor nodig is. Andere rapporten in dit kader zijn 2023-35, 2023-36 en 2024-10.

Alle publicaties

Jaarbericht 2023

2024-13

Microplastics in het aquatisch milieu

2024-12

Nut en noodzaak van seizoensverwachtingen meteo-onderzoek ten behoeve van het waterbeheer. Deelrapport 5

2024-11

Beoordeling kwaliteit weersverwachtingen meteo-onderzoek ten behoeve van het waterbeheer. Deelrapport 4

2024-10

Emissieconcentraties voor nutriëntenbalansen van oppervlaktewater, afgeleid uit het landelijk waterkwaliteitsmodel (LWKM)

2024-09

Zorgplicht centraal, visie en plan implementatie. Op weg naar continu inzicht door het verbinden van beoordelen, instandhouding en versterken

2024-08

Beoordeling Inspectie-instrumenten voor persleidingen: onderzoek in testopstelling

2024-07

Een nieuwe grondwater droogte-indicator voor boezemkaden. Een statistische maat die de extremiteit van grondwaterdroogte in de dijk weergeeft

2024-06

Energievoorziening: beschikbaar, betrouwbaar en betaalbaar (E3B). Strategisch handelingsperspectief voor de waterschappen

2024-05

Energievoorziening: beschikbaar, betrouwbaar en betaalbaar (E3B). Achtergrondrapport

2024-04

Praatplaat ‘Welke Neerslaginformatie is er beschikbaar?

2024-03

Pilots integrale risico-analyse wateroverlast. Synthese van de resultaten van vier pilots gericht op een methodiek voor een integrale risico-analyse wateroverlast

2024-02

Update STOWA Strategienota (2019-2025)

2024-01

Handreiking voor beoordeling van ecologische effecten van TEO-systemen, versie 2

2023-40

Droogtestatistiek. Meteo-onderzoek ten behoeve van het waterbeheer. Deelrapport 3

2023-36

Beoordeling neerslagstatistiek. Meteo-onderzoek ten behoeve van het waterbeheer. Deelrapport 1

2023-35

Waterschappen worden door de ontwikkelingen op energiegebied - elektrificatie,  netcongestie, geopolitieke ontwikkelingen e.d. - gedwongen hun energievoorziening de komende jaren meer strategisch vorm te geven. Dit vraagt zowel een technisch-inhoudelijke reactie, maar ook bestuurlijke aandacht. Dit rapport bevat daarvoor een aantal bestuurlijke handelingsperspectieven. In rapport 2024-04 leest u meer over de achtergronden van de ontwikkelingen.

Energietransitie

In 2023 is het project Zorgplicht Centraal uitgevoerd, waarvan dit rapport, met visie en implementatieplan, het resultaat is. In het onderzoek is verkend hoe de processen instandhouding, beoordelen en versterken sterker met elkaar verbonden kunnen worden.

STOWA Publicaties

Hier vindt u de digitale uitgaven van STOWA waaronder het digitale magazine Ter Info.
Volledig scherm