Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Vier nieuwe STOWA-bestuurders stellen zich voor

Het bestuur van STOWA heeft de afgelopen maanden een ware gedaanteverwisseling ondergaan. Er kwamen maar liefst vier nieuwe bestuurders, en sinds juni van dit jaar heeft STOWA – zoals u ongetwijfeld al weet - ook een nieuwe directeur: Mark van der Werf. Hieronder stellen de nieuwe bestuurders zich aan u voor. De nieuwe directeur komt in de volgende STOWA ter Info uitgebreid aan het woord.

Werken aan integrale oplossingen voor complexe opgaven

Gedeputeerde Willemien Meeuwissen van provincie Drenthe:

“Water raakt alles. Bodem en water zijn niet voor niets sturend geworden. Voor de complexe opgaven waar we nu voor staan, zijn geen eenvoudige oplossingen. Denk aan klimaatadaptatie, de toekomstige drinkwatervoorziening en de beschikbaarheid van water, de Kaderrichtlijn Water, de schaarse ruimte waar plek moet zijn voor landbouw, wonen, bedrijven en natuur. Voor al die opgaven is Nederland simpelweg te klein. We zullen dus keuzes moeten maken én met integrale oplossingen moeten komen. Het is fijn als je wetenschappelijke feiten en cijfers hebt als basis voor het politieke debat. Maar ook is er juist nu een grote behoefte aan innovatieve oplossingen, waarvan is aangetoond dat ze werken. Want de tijd dat een eenvoudige oplossing voldeed, ligt achter ons.

Ik heb bestuurlijke ervaring in de gezondheidszorg en ICT. Het werk dat STOWA doet vind ik interessant en ik wil graag kennis opdoen van de onderwerpen die door STOWA worden onderzocht. Ik zal daar in mijn huidige functie veel aan hebben. Ik houd van pragmatisch aan de slag zijn op basis van praktijkgerichte kennis. Vandaar dat ik bij IPO mijn vinger heb opgestoken toen er gezocht werd naar een bestuurslid. Het IPO is een mooi overleg om vindingen wereldkundig te maken. Ik kan voor het overleg zaken agenderen en daar zal ik in de toekomst ook zeker gebruik van maken.”

Willemien Meeuwissen is sinds juli 2023 gedeputeerde bij de provincie Drenthe. In haar portefeuille heeft ze onder meer ‘water’: waterbeheer, afstemming met waterschappen, klimaatadaptatie en drinkwater. Namens het Interprovinciaal Overleg (IPO) is ze sinds kort lid van het STOWA-bestuur. Zij wil in die positie graag een bijdrage leveren aan integrale oplossingen voor complexe watervraagstukken.  

Samenwerken met het bedrijfsleven

Heemraad Frank van Oorschot van Waterschap Hollandse Delta:

“Het feit dat ik een boerderij heb, is niet de reden dat ik op de vacature voor het STOWA-bestuur heb gereageerd. Vanuit mijn studie cultuurtechniek aan de Wageningen Universiteit ben ik al jaren geïnteresseerd in STOWA-onderzoek. Ik lees de STOWA Ter Info al bijna 30 jaar met veel belangstelling. In een eerdere bestuursperiode bij het waterschap heb ik ook meegewerkt aan STOWA-onderzoek naar het terugwinnen van fosfaat en het recirculeren van plastics. Daar heb ik destijds zelf ondervonden dat er gedegen toegepast onderzoek wordt gedaan.    

Ik wil me in bestuur de komende jaren inzetten voor meer samenwerking met het bedrijfsleven. Omdat ik zelf uit het bedrijfsleven kom, weet ik dat de samenwerking met overheden soms beter kan. Er is me ook gevraagd om binnen het bestuur een financiële rol op me te nemen. En samenwerken met bedrijven kan ook vanuit financieel oogpunt interessant zijn. Dan denk ik aan het vormen van consortia en publiek-private partnerschappen. Daarbij zou de focus niet uitsluitend op ingenieursbureaus moeten liggen, maar juist ook op de maakindustrie. Daar worden oplossingen vaak door medewerkers zelf aangedragen. Denk bijvoorbeeld aan een aannemer die werkt aan dijkversterkingen en vanuit die praktijk met oplossingen komt.”

Frank van Oorschot is sinds de afgelopen waterschapsverkiezingen in 2023 heemraad bij waterschap Hollandse Delta. In zijn portefeuille heeft hij onder meer Financiën en Innovatie. Sinds kort is hij ook lid van het STOWA-bestuur. Van Oorschot heeft daarnaast een boerderij waar aardappelen, uien en wortelen worden geteeld.

Focus op beïnvloeden menselijk gedrag

Dijkgraaf Mario Jacobs van Waterschap Aa en Maas:

“Als wethouder in Tilburg had ik onder meer water, riolering, klimaatadaptatie, gebiedsontwikkeling en openbare ruimte in mijn portefeuille. Deze ervaring kan ik goed gebruiken bij mijn waterschap. Daar ben ik inmiddels ruim drie jaar actief als dijkgraaf.

Onze medewerkers werken mee aan verschillende STOWA-projecten, bijvoorbeeld in de Community of Practice Beken en Rivieren en de Community of Practice Medicijnresten. Ze gebruiken ook veel kennis uit andere projecten. Zelf mag ik graag grasduinen in de Deltafacts. Die bieden een mooi overzicht van de nieuwste feiten over klimaat, waterbeheer en waterkwaliteit.

Gezamenlijk de schouders zetten onder kennisontwikkeling en kennisuitwisseling vind ik erg belangrijk. Daar zet ik mij als bestuurslid graag voor in. We staan voor grote veranderingen in de maatschappij, ook op het gebied van water. Maar we neigen er te vaak naar om deze grote opgaven alleen vanuit een technisch perspectief te benaderen. Vergeet niet dat het gedrag van mensen ook een grote rol speelt. Daarom ben ik geïnteresseerd in onderzoek hoe het gedrag van mensen is te beïnvloeden. Hoe voorkomen we bijvoorbeeld dat mensen vochtige doekjes, die plastic bevatten, door de wc spoelen? Of dat ze zelf grondwater oppompen om hun tuin te besproeien in droge perioden?

Ik ben blij dat STOWA in de nieuwe strategienota ook aandacht vraagt voor dit soort gamma-achtige vraagstukken. Als waterschap zijn we hier ook mee bezig. We willen dat mensen spaarzaam omgaan met (grond)water en hun tuin het liefst zo inrichten dat ze geen grondwater nodig hebben. Grondwater is van niemand en dus van iedereen, waardoor niemand zich persoonlijk verantwoordelijk voelt.”

Mario Jacobs is ruim drie jaar dijkgraaf bij Waterschap Aa en Maas. Als nieuwe bestuurder bij STOWA is hij geïnteresseerd in onderzoek naar het beïnvloeden van het gedrag van mensen.

Kennis uit het buitenland en gammawetenschappen benutten

Heemraad Jo Caris van Waterschap Zuiderzeeland:

“Van jongs af aan wilde ik de wereld om mij heen begrijpen. Leonardo da Vinci, een echte homo universalis, was mijn grote inspirator. Na de middelbare school koos ik voor de studie Cultuurtechniek aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. Om daarna als onderzoeker aan de slag te gaan bij fysische geografie aan de Universiteit Utrecht (aardverschuivingen in de Franse Alpen). Daarna werkte ik onder meer als hydroloog in Spanje, als senior-adviseur bij ingenieursbureau Oranjewoud, als leidinggevende bij het Hoogheemraadschap van Rijnland en als adviseur en interimmanager bij het grootste consultancybureau voor gemeenten, de BMC Groep. Verder was ik een aantal jaren actief in verschillende functies bij de gemeente Nijkerk. Tijdens mijn periode bij de gemeente kwam ik in 2015 in het algemeen bestuur van Zuiderzeeland, om in 2019 als heemraad te starten.

Ik begon vanuit de inhoud, met een voorliefde voor de toepassing van de nieuwe technieken van dat moment, zoals remote sensing, GIS, geostatistiek en geofysica. Als leidinggevende en door internationaal te werken leerde ik dat te veel focus op de inhoud zijn beperkingen heeft. En dat internationale samenwerking niet alleen inspirerend is, maar ook tot waardevolle, nieuwe inzichten leidt.

Deze ervaring wil ik heel graag inzetten in mijn nieuwe rol als bestuurslid van STOWA. De organisatie kijkt ook naar toepassingsmogelijkheden van nieuwe technieken. De grote veranderingen waar wij als maatschappij voor staan, waaronder de watertransitie, kun je technisch benaderen, maar het is uiteindelijk een sociale transitie. Daarom is het ook zo belangrijk om meer gamma-wetenschappers bij STOWA-projecten te betrekken. Ik was dan ook blij verrast door de nieuwe strategienota waarin hier meer aandacht voor is. Voor de internationale samenwerking als onderwerp in mijn portefeuille zie ik zeker kansen. Ik zet mij als bestuurder in om kennis uit het buitenland te halen én te brengen, bijvoorbeeld om wateroverlast en droogte te bestrijden. Ook hier zie ik heel mooie aanknopingspunten voor STOWA.”

Jo Caris is sinds juni 2019 heemraad bij Waterschap Zuiderzeeland. In maart startte hij als bestuurder bij STOWA. Hij ziet kansen met kennis uit het buitenland en noodzaak voor combinatie met kennis uit de gammawetenschappen.

Samenwerken met het bedrijfsleven

Heemraad Frank van Oorschot van Waterschap Hollandse Delta:

Werken aan integrale oplossingen voor complexe opgaven

Gedeputeerde Willemien Meeuwissen van provincie Drenthe:

“Water raakt alles. Bodem en water zijn niet voor niets sturend geworden. Voor de complexe opgaven waar we nu voor staan, zijn geen eenvoudige oplossingen. Denk aan klimaatadaptatie, de toekomstige drinkwatervoorziening en de beschikbaarheid van water, de Kaderrichtlijn Water, de schaarse ruimte waar plek moet zijn voor landbouw, wonen, bedrijven en natuur. Voor al die opgaven is Nederland simpelweg te klein. We zullen dus keuzes moeten maken én met integrale oplossingen moeten komen. Het is fijn als je wetenschappelijke feiten en cijfers hebt als basis voor het politieke debat. Maar ook is er juist nu een grote behoefte aan innovatieve oplossingen, waarvan is aangetoond dat ze werken. Want de tijd dat een eenvoudige oplossing voldeed, ligt achter ons.

Ik heb bestuurlijke ervaring in de gezondheidszorg en ICT. Het werk dat STOWA doet vind ik interessant en ik wil graag kennis opdoen van de onderwerpen die door STOWA worden onderzocht. Ik zal daar in mijn huidige functie veel aan hebben. Ik houd van pragmatisch aan de slag zijn op basis van praktijkgerichte kennis. Vandaar dat ik bij IPO mijn vinger heb opgestoken toen er gezocht werd naar een bestuurslid. Het IPO is een mooi overleg om vindingen wereldkundig te maken. Ik kan voor het overleg zaken agenderen en daar zal ik in de toekomst ook zeker gebruik van maken.”

Willemien Meeuwissen is sinds juli 2023 gedeputeerde bij de provincie Drenthe. In haar portefeuille heeft ze onder meer ‘water’: waterbeheer, afstemming met waterschappen, klimaatadaptatie en drinkwater. Namens het Interprovinciaal Overleg (IPO) is ze sinds kort lid van het STOWA-bestuur. Zij wil in die positie graag een bijdrage leveren aan integrale oplossingen voor complexe watervraagstukken.  

“Het feit dat ik een boerderij heb, is niet de reden dat ik op de vacature voor het STOWA-bestuur heb gereageerd. Vanuit mijn studie cultuurtechniek aan de Wageningen Universiteit ben ik al jaren geïnteresseerd in STOWA-onderzoek. Ik lees de STOWA Ter Info al bijna 30 jaar met veel belangstelling. In een eerdere bestuursperiode bij het waterschap heb ik ook meegewerkt aan STOWA-onderzoek naar het terugwinnen van fosfaat en het recirculeren van plastics. Daar heb ik destijds zelf ondervonden dat er gedegen toegepast onderzoek wordt gedaan.    

Ik wil me in bestuur de komende jaren inzetten voor meer samenwerking met het bedrijfsleven. Omdat ik zelf uit het bedrijfsleven kom, weet ik dat de samenwerking met overheden soms beter kan. Er is me ook gevraagd om binnen het bestuur een financiële rol op me te nemen. En samenwerken met bedrijven kan ook vanuit financieel oogpunt interessant zijn. Dan denk ik aan het vormen van consortia en publiek-private partnerschappen. Daarbij zou de focus niet uitsluitend op ingenieursbureaus moeten liggen, maar juist ook op de maakindustrie. Daar worden oplossingen vaak door medewerkers zelf aangedragen. Denk bijvoorbeeld aan een aannemer die werkt aan dijkversterkingen en vanuit die praktijk met oplossingen komt.”

Frank van Oorschot is sinds de afgelopen waterschapsverkiezingen in 2023 heemraad bij waterschap Hollandse Delta. In zijn portefeuille heeft hij onder meer Financiën en Innovatie. Sinds kort is hij ook lid van het STOWA-bestuur. Van Oorschot heeft daarnaast een boerderij waar aardappelen, uien en wortelen worden geteeld.

Focus op beïnvloeden menselijk gedrag

Dijkgraaf Mario Jacobs van Waterschap Aa en Maas:

“Als wethouder in Tilburg had ik onder meer water, riolering, klimaatadaptatie, gebiedsontwikkeling en openbare ruimte in mijn portefeuille. Deze ervaring kan ik goed gebruiken bij mijn waterschap. Daar ben ik inmiddels ruim drie jaar actief als dijkgraaf.

Onze medewerkers werken mee aan verschillende STOWA-projecten, bijvoorbeeld in de Community of Practice Beken en Rivieren en de Community of Practice Medicijnresten. Ze gebruiken ook veel kennis uit andere projecten. Zelf mag ik graag grasduinen in de Deltafacts. Die bieden een mooi overzicht van de nieuwste feiten over klimaat, waterbeheer en waterkwaliteit.

Gezamenlijk de schouders zetten onder kennisontwikkeling en kennisuitwisseling vind ik erg belangrijk. Daar zet ik mij als bestuurslid graag voor in. We staan voor grote veranderingen in de maatschappij, ook op het gebied van water. Maar we neigen er te vaak naar om deze grote opgaven alleen vanuit een technisch perspectief te benaderen. Vergeet niet dat het gedrag van mensen ook een grote rol speelt. Daarom ben ik geïnteresseerd in onderzoek hoe het gedrag van mensen is te beïnvloeden. Hoe voorkomen we bijvoorbeeld dat mensen vochtige doekjes, die plastic bevatten, door de wc spoelen? Of dat ze zelf grondwater oppompen om hun tuin te besproeien in droge perioden?

Ik ben blij dat STOWA in de nieuwe strategienota ook aandacht vraagt voor dit soort gamma-achtige vraagstukken. Als waterschap zijn we hier ook mee bezig. We willen dat mensen spaarzaam omgaan met (grond)water en hun tuin het liefst zo inrichten dat ze geen grondwater nodig hebben. Grondwater is van niemand en dus van iedereen, waardoor niemand zich persoonlijk verantwoordelijk voelt.”

Mario Jacobs is ruim drie jaar dijkgraaf bij Waterschap Aa en Maas. Als nieuwe bestuurder bij STOWA is hij geïnteresseerd in onderzoek naar het beïnvloeden van het gedrag van mensen.

Kennis uit het buitenland en gammawetenschappen benutten

Heemraad Jo Caris van Waterschap Zuiderzeeland:

“Van jongs af aan wilde ik de wereld om mij heen begrijpen. Leonardo da Vinci, een echte homo universalis, was mijn grote inspirator. Na de middelbare school koos ik voor de studie Cultuurtechniek aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. Om daarna als onderzoeker aan de slag te gaan bij fysische geografie aan de Universiteit Utrecht (aardverschuivingen in de Franse Alpen). Daarna werkte ik onder meer als hydroloog in Spanje, als senior-adviseur bij ingenieursbureau Oranjewoud, als leidinggevende bij het Hoogheemraadschap van Rijnland en als adviseur en interimmanager bij het grootste consultancybureau voor gemeenten, de BMC Groep. Verder was ik een aantal jaren actief in verschillende functies bij de gemeente Nijkerk. Tijdens mijn periode bij de gemeente kwam ik in 2015 in het algemeen bestuur van Zuiderzeeland, om in 2019 als heemraad te starten.

Ik begon vanuit de inhoud, met een voorliefde voor de toepassing van de nieuwe technieken van dat moment, zoals remote sensing, GIS, geostatistiek en geofysica. Als leidinggevende en door internationaal te werken leerde ik dat te veel focus op de inhoud zijn beperkingen heeft. En dat internationale samenwerking niet alleen inspirerend is, maar ook tot waardevolle, nieuwe inzichten leidt.

Deze ervaring wil ik heel graag inzetten in mijn nieuwe rol als bestuurslid van STOWA. De organisatie kijkt ook naar toepassingsmogelijkheden van nieuwe technieken. De grote veranderingen waar wij als maatschappij voor staan, waaronder de watertransitie, kun je technisch benaderen, maar het is uiteindelijk een sociale transitie. Daarom is het ook zo belangrijk om meer gamma-wetenschappers bij STOWA-projecten te betrekken. Ik was dan ook blij verrast door de nieuwe strategienota waarin hier meer aandacht voor is. Voor de internationale samenwerking als onderwerp in mijn portefeuille zie ik zeker kansen. Ik zet mij als bestuurder in om kennis uit het buitenland te halen én te brengen, bijvoorbeeld om wateroverlast en droogte te bestrijden. Ook hier zie ik heel mooie aanknopingspunten voor STOWA.”

Jo Caris is sinds juni 2019 heemraad bij Waterschap Zuiderzeeland. In maart startte hij als bestuurder bij STOWA. Hij ziet kansen met kennis uit het buitenland en noodzaak voor combinatie met kennis uit de gammawetenschappen.

Het bestuur van STOWA heeft de afgelopen maanden een ware gedaanteverwisseling ondergaan. Er kwamen maar liefst vier nieuwe bestuurders, en sinds juni van dit jaar heeft STOWA – zoals u ongetwijfeld al weet - ook een nieuwe directeur: Mark van der Werf. Hieronder stellen de nieuwe bestuurders zich aan u voor. De nieuwe directeur komt in de volgende STOWA ter Info uitgebreid aan het woord.

Vier nieuwe STOWA-bestuurders stellen zich voor

STOWA Publicaties

Hier vindt u de digitale uitgaven van STOWA waaronder het digitale magazine Ter Info.
Volledig scherm