Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.
Logo van de KIWK

Gewasbescherming:

minder middelen naar het water

Welke invloed hebben uiteenlopende emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen op de waterkwaliteit? In dit project is gepoogd een antwoord te vinden op deze vraag. Het achterliggende doel was te komen tot gerichtere en effectievere maatregelen om de emissies van gewasbeschermingsmiddelen naar het water tegen te gaan, met als doel te zorgen voor een betere kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater.

In het project hebben de onderzoekers allereerst een inventarisatie gemaakt van de emissieroutes die het meest bijdragen aan watervervuiling en milieurisico’s. Daarna heeft men zich gericht op drie specifieke onderwerpen: oppervlakkige afspoeling, erfemissies en vroegtijdige monitoring in ondiep grondwater.

Voor oppervlakkige afspoeling hebben de onderzoekers samen met een aantal andere partijen een webtool ontwikkeld met risicokaarten van afstroming van water en gewasbeschermingsmiddelen vanaf percelen. Er zijn maatregelen geformuleerd om de emissie via oppervlakkige afspoeling te reduceren. Hiermee krijgen telers praktische handvatten om deze emissieroute te beperken. De tool heet IMAP: Inzicht in Maatregelen tegen Afspoeling van middelen vanaf Percelen.

Wat betreft erfemissies: op boerenerven vinden veel activiteiten plaats waarbij (restanten van) gewasbeschermingsmiddelen kunnen vrijkomen. In diverse studies zijn hoge concentraties gemeten in monsters van het water in de bezink- en opvangputjes op het erf. Onder bepaalde omstandigheden kan dit water afspoelen van het erf en tot verontreiniging van het oppervlaktewater leiden. De onderzoekers hebben onderzocht hoe de emissies vanaf boerenerven zich verhouden tot perceelemissies en of deze erfemissies een mogelijke oorzaak kunnen zijn van normoverschrijding in het oppervlaktewater. Dan lijken maatregelen om dit tegen te gaan, verstandig.

Tot slot: voor grondwater hebben de onderzoekers een perspectief geschetst om van alle bestaande meetnetten te komen tot een soort 'Early Warning System’. Doel daarvan is om het vóórkomen van stoffen in het ondiepe grondwater snel na toepassing in beeld te krijgen.

Meer weten? Ga naar www.stowa.nl/Kennisimpuls-gewasbescherming

Alle resultaten van het project zijn te vinden onder het tabblad ‘Resultaten’.

Logo van de KIWK

Welke invloed hebben uiteenlopende emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen op de waterkwaliteit? In dit project is gepoogd een antwoord te vinden op deze vraag. Het achterliggende doel was te komen tot gerichtere en effectievere maatregelen om de emissies van gewasbeschermingsmiddelen naar het water tegen te gaan, met als doel te zorgen voor een betere kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater.

In het project hebben de onderzoekers allereerst een inventarisatie gemaakt van de emissieroutes die het meest bijdragen aan watervervuiling en milieurisico’s. Daarna heeft men zich gericht op drie specifieke onderwerpen: oppervlakkige afspoeling, erfemissies en vroegtijdige monitoring in ondiep grondwater.

Voor oppervlakkige afspoeling hebben de onderzoekers samen met een aantal andere partijen een webtool ontwikkeld met risicokaarten van afstroming van water en gewasbeschermingsmiddelen vanaf percelen. Er zijn maatregelen geformuleerd om de emissie via oppervlakkige afspoeling te reduceren. Hiermee krijgen telers praktische handvatten om deze emissieroute te beperken. De tool heet IMAP: Inzicht in Maatregelen tegen Afspoeling van middelen vanaf Percelen.

Wat betreft erfemissies: op boerenerven vinden veel activiteiten plaats waarbij (restanten van) gewasbeschermingsmiddelen kunnen vrijkomen. In diverse studies zijn hoge concentraties gemeten in monsters van het water in de bezink- en opvangputjes op het erf. Onder bepaalde omstandigheden kan dit water afspoelen van het erf en tot verontreiniging van het oppervlaktewater leiden. De onderzoekers hebben onderzocht hoe de emissies vanaf boerenerven zich verhouden tot perceelemissies en of deze erfemissies een mogelijke oorzaak kunnen zijn van normoverschrijding in het oppervlaktewater. Dan lijken maatregelen om dit tegen te gaan, verstandig.

Tot slot: voor grondwater hebben de onderzoekers een perspectief geschetst om van alle bestaande meetnetten te komen tot een soort 'Early Warning System’. Doel daarvan is om het vóórkomen van stoffen in het ondiepe grondwater snel na toepassing in beeld te krijgen.

Meer weten? Ga naar www.stowa.nl/Kennisimpuls-gewasbescherming

Alle resultaten van het project zijn te vinden onder het tabblad ‘Resultaten’.

STOWA Publicaties

Hier vindt u de digitale uitgaven van STOWA waaronder het digitale magazine Ter Info.
Volledig scherm