Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

STOWA gaat waterschappen ondersteunen bij gebiedsanalyse NPLG

Scroll naar hoofdartikel

De waterschappen krijgen een rol bij het opstellen van de gebiedsanalyses in het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied, het NPLG. STOWA gaat ze daarbij ondersteunen.

De overheid lanceerde in juni 2022 het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Dit beleidsprogramma moet er via een gebiedsgerichte aanpak voor gaan zorgen dat de opgaven voor natuur, stikstof, landbouw, water, bodem en klimaat worden gehaald, en dat de bijbehorende maatregelen worden uitgevoerd. Die opgaven en doelen zijn wettelijk vastgelegd in de Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering, de Kaderrichtlijn Water en de Klimaatwet. Een belangrijk uitgangspunt van het NPLG is dat water en bodem sturend zijn: het watersysteem moet een sturende rol hebben bij de locatiekeuze voor ruimtelijke plannen en het landgebruik moet passen binnen de grenzen van het natuurlijke systeem. Juist vanwege dit uitgangspunt krijgen waterschappen een rol bij het opstellen van NPLG-gebiedsanalyses.

“STOWA ondersteunt de waterschappen bij het opstellen van de gebiedsanalyses die gericht zijn op waterbeheer, zodat ze niet zelf en apart van elkaar het wiel hoeven uit te vinden”, zegt Michelle Talsma, programmamanager Watersystemen bij STOWA. In zo’n gebiedsanalyse gaat het onder meer over de vraag hoe het watersysteem in elkaar zit. Hierbij kan het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (www.nhi.nu) behulpzaam zijn. Maar ook hoe het met het landgebruik en de waterkwaliteit staat.

Gereedschapskist

STOWA ontwikkelde de afgelopen jaren meerdere instrumenten die de waterschappen in het NPLG-proces goed kunnen gebruiken. “Denk aan de Waterwijzer Landbouw die de relatie laat zien tussen veranderingen in waterhuishouding - bijvoorbeeld door menselijk ingrijpen, maar ook als gevolg van klimaatverandering - en gewasopbrengsten. Of de Waterwijzer Natuur, een instrument dat kan worden gebruikt om vast te stellen in hoeverre de waterhuishouding aansluit bij bestaande natuurdoelen, om te beoordelen of vegetatiedoelen haalbaar zijn onder andere hydrologische omstandigheden (klimaat)”, licht Talsma toe. Andere voorbeelden zijn instrumenten die de relatie tussen waterkwaliteit en ecologische doelen inzichtelijk maken, de zogenaamde Ecologische Sleutelfactoren (ESF).

De STOWA gereedschapskist is goed gevuld en afgestemd op de verschillende deelgebieden van het watersysteem en vakgebieden in een waterschap. Zo gebruikt een hydroloog weer andere instrumenten dan een ecoloog. Het NPLG vraagt echter om een integrale watersysteemanalyse en STOWA onderzoekt wat hiervoor nu precies nodig is. Of anders geformuleerd: hoe kun je met de STOWA-instrumenten een integrale gebiedsanalyse uitvoeren met de focus op het waterbeheer?

In samenhang

STOWA heeft inmiddels een advies- en ingenieursbureau de opdracht gegeven om een hulpmiddel te ontwikkelen dat relevante bestaande (STOWA)-kennis en instrumenten overzichtelijk en in samenhang presenteert. Hoe dit er precies uit gaat zien wordt verkend, waarschijnlijk gaat het om een interactieve flowchart. Die neemt de medewerkers in een waterschap mee in de verschillende processtappen en bijbehorende instrumenten. Gestart wordt met een snelle slag om het overzicht van de instrumenten aan te vullen en een eerste versie van het instrumentenoverzicht op te leveren. Vervolgens wordt het overzicht uitgebreid, of aanpast op basis van inzichten van de begeleidingscommissie en ervaringen van gebruikers. Hierdoor kunnen de waterschappen al voor 1 juli het overzicht van de instrumenten gebruiken. Ook wordt de gereedschapskist in enkele cases toegepast.

Meer over de waterwijzers? Ga naar www.waterwijzer.nl

Meer weten over de Ecologische Sleutelfactoren? Ga naar www.ecologischesleutelfactoren.nl.

STOWA gaat waterschappen ondersteunen bij gebiedsanalyse NPLG

Scroll naar hoofdartikel

De waterschappen krijgen een rol bij het opstellen van de gebiedsanalyses in het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied, het NPLG. STOWA gaat ze daarbij ondersteunen.

De overheid lanceerde in juni 2022 het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Dit beleidsprogramma moet er via een gebiedsgerichte aanpak voor gaan zorgen dat de opgaven voor natuur, stikstof, landbouw, water, bodem en klimaat worden gehaald, en dat de bijbehorende maatregelen worden uitgevoerd. Die opgaven en doelen zijn wettelijk vastgelegd in de Wet Stikstofreductie en Natuurverbetering, de Kaderrichtlijn Water en de Klimaatwet. Een belangrijk uitgangspunt van het NPLG is dat water en bodem sturend zijn: het watersysteem moet een sturende rol hebben bij de locatiekeuze voor ruimtelijke plannen en het landgebruik moet passen binnen de grenzen van het natuurlijke systeem. Juist vanwege dit uitgangspunt krijgen waterschappen een rol bij het opstellen van NPLG-gebiedsanalyses.

“STOWA ondersteunt de waterschappen bij het opstellen van de gebiedsanalyses die gericht zijn op waterbeheer, zodat ze niet zelf en apart van elkaar het wiel hoeven uit te vinden”, zegt Michelle Talsma, programmamanager Watersystemen bij STOWA. In zo’n gebiedsanalyse gaat het onder meer over de vraag hoe het watersysteem in elkaar zit. Hierbij kan het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (www.nhi.nu) behulpzaam zijn. Maar ook hoe het met het landgebruik en de waterkwaliteit staat.

Gereedschapskist

STOWA ontwikkelde de afgelopen jaren meerdere instrumenten die de waterschappen in het NPLG-proces goed kunnen gebruiken. “Denk aan de Waterwijzer Landbouw die de relatie laat zien tussen veranderingen in waterhuishouding - bijvoorbeeld door menselijk ingrijpen, maar ook als gevolg van klimaatverandering - en gewasopbrengsten. Of de Waterwijzer Natuur, een instrument dat kan worden gebruikt om vast te stellen in hoeverre de waterhuishouding aansluit bij bestaande natuurdoelen, om te beoordelen of vegetatiedoelen haalbaar zijn onder andere hydrologische omstandigheden (klimaat)”, licht Talsma toe. Andere voorbeelden zijn instrumenten die de relatie tussen waterkwaliteit en ecologische doelen inzichtelijk maken, de zogenaamde Ecologische Sleutelfactoren (ESF).

De STOWA gereedschapskist is goed gevuld en afgestemd op de verschillende deelgebieden van het watersysteem en vakgebieden in een waterschap. Zo gebruikt een hydroloog weer andere instrumenten dan een ecoloog. Het NPLG vraagt echter om een integrale watersysteemanalyse en STOWA onderzoekt wat hiervoor nu precies nodig is. Of anders geformuleerd: hoe kun je met de STOWA-instrumenten een integrale gebiedsanalyse uitvoeren met de focus op het waterbeheer?

In samenhang

STOWA heeft inmiddels een advies- en ingenieursbureau de opdracht gegeven om een hulpmiddel te ontwikkelen dat relevante bestaande (STOWA)-kennis en instrumenten overzichtelijk en in samenhang presenteert. Hoe dit er precies uit gaat zien wordt verkend, waarschijnlijk gaat het om een interactieve flowchart. Die neemt de medewerkers in een waterschap mee in de verschillende processtappen en bijbehorende instrumenten. Gestart wordt met een snelle slag om het overzicht van de instrumenten aan te vullen en een eerste versie van het instrumentenoverzicht op te leveren. Vervolgens wordt het overzicht uitgebreid, of aanpast op basis van inzichten van de begeleidingscommissie en ervaringen van gebruikers. Hierdoor kunnen de waterschappen al voor 1 juli het overzicht van de instrumenten gebruiken. Ook wordt de gereedschapskist in enkele cases toegepast.

Meer over de waterwijzers? Ga naar www.waterwijzer.nl

Meer weten over de Ecologische Sleutelfactoren? Ga naar www.ecologischesleutelfactoren.nl.

STOWA Publicaties

Hier vindt u de digitale uitgaven van STOWA waaronder het digitale magazine Ter Info.
Volledig scherm