Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Feiten en cijfers

Financiën

De begroting van STOWA, de jaarstukken en dit jaarbericht zijn op de website van STOWA te vinden onder de knop ‘Over STOWA’. De jaarstukken worden op de website geplaatst zodra ze in de bestuursvergadering zijn goedgekeurd.

In 2023 ontving STOWA een bedrag van 9,8 miljoen euro van de deelnemers in STOWA: de waterschappen en provincies. Daarnaast werd - in concrete projecten - nog 13,5 miljoen euro bijgedragen door ministeries, waterbedrijven, provincies en waterschappen. Voor een deel betrof dit grote projecten, zoals het Innovatieprogramma Microverontreinigingen (IPMV), het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI), het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV), het Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen (ORK) en het programma Professionalisering Instandhouden Waterkeringen (PIW). Van het totale bedrag werd een kleine 22 miljoen euro besteed aan onderzoek en ontwikkeling, verdeeld over vier werkvelden en de vijf maatschappelijke thema’s.

Naar werkvelden

Afvalwatersysteem

3.733.000

Watersysteem

12.408.000

Waterketen

2.958.000

Waterweren

2.753.000

Totaal Onderzoek en ontwikkeling

21.852.000

Naar thema’s

Waterveiligheid

2.639.000

Klimaatadaptatie

5.316.000

Waterkwaliteit

6.167.000

Energietransitie

6.665.000

Circulaire economie

1.065.000

Totaal Onderzoek en ontwikkeling

21.852.000

Informatie en dienstverlening

616.000

Publicaties

Onderzoeksrapporten

Top 10 rapporten 2023

Top 10 Deltafacts 2023

STOWA ter Info e-zines (> bekijk alle e-zines)

Digitale nieuwsbrieven (> nieuwsbriefarchief)

Hydrotheek nieuwsbrieven (> hydrotheekarchief)

Bijeenkomsten

STOWA hield in 2023 in

fysieke bijeenkomsten

digitale bijeenkomsten

hybride bijeenkomst

bijeenkomsten*

*) De bijeenkomsten organiseerden we alleen, of in samenwerking met anderen.

Website

Er kwamen 107.000 bezoekers op stowa.nl

uit Nederland

uit België

LinkedIn

We plaatsten in 2023 ongeveer 90 berichten op Linkedin. 15 daarvan waren een repost van een bericht van een van onze medewerkers. Er werden ±350 tekstuele reacties gegeven op onze berichten en ±4000 emoji reacties.*

*) omdat LinkedIn Analytics niet verder teruggaan dan een jaar en we de informatie hebben verzameld medio april zijn deze gegevens bij benadering.

Feiten en cijfers

Financiën

De begroting van STOWA, de jaarstukken en dit jaarbericht zijn op de website van STOWA te vinden onder de knop ‘Over STOWA’. De jaarstukken worden op de website geplaatst zodra ze in de bestuursvergadering zijn goedgekeurd.

In 2023 ontving STOWA een bedrag van 9,8 miljoen euro van de deelnemers in STOWA: de waterschappen en provincies. Daarnaast werd - in concrete projecten - nog 13,5 miljoen euro bijgedragen door ministeries, waterbedrijven, provincies en waterschappen. Voor een deel betrof dit grote projecten, zoals het Innovatieprogramma Microverontreinigingen (IPMV), het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI), het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV), het Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen (ORK) en het programma Professionalisering Instandhouden Waterkeringen (PIW). Van het totale bedrag werd een kleine 22 miljoen euro besteed aan onderzoek en ontwikkeling, verdeeld over vier werkvelden en de vijf maatschappelijke thema’s.

Naar werkvelden

Afvalwatersysteem

3.733.000

Watersysteem

12.408.000

Waterketen

2.958.000

Waterweren

2.753.000

Totaal Onderzoek en ontwikkeling

21.852.000

Naar thema’s

Waterveiligheid

2.639.000

Klimaatadaptatie

5.316.000

Waterkwaliteit

6.167.000

Energietransitie

6.665.000

Circulaire economie

1.065.000

Totaal Onderzoek en ontwikkeling

21.852.000

Informatie en dienstverlening

616.000

Publicaties

Onderzoeksrapporten

Top 10 rapporten 2023

Top 10 Deltafacts 2023

STOWA ter Info e-zines (> bekijk alle e-zines)

Digitale nieuwsbrieven (> nieuwsbriefarchief)

Hydrotheek nieuwsbrieven (> hydrotheekarchief)

Bijeenkomsten

STOWA hield in 2023 in

fysieke bijeenkomsten

digitale bijeenkomsten

hybride bijeenkomst

bijeenkomsten*

Hier nog een foto van een bijeenkomst met veel mensen. Wie heeft er een?

*) De bijeenkomsten organiseerden we alleen, of in samenwerking met anderen.

Website

Er kwamen 107.000 bezoekers op stowa.nl

uit Nederland

uit België

LinkedIn

We plaatsten in 2023 ongeveer 90 berichten op Linkedin. 15 daarvan waren een repost van een bericht van een van onze medewerkers. Er werden ±350 tekstuele reacties gegeven op onze berichten en ±4000 emoji reacties.*

*) omdat LinkedIn Analytics niet verder teruggaan dan een jaar en we de informatie hebben verzameld medio april zijn deze gegevens bij benadering.

STOWA Publicaties

Hier vindt u de digitale uitgaven van STOWA waaronder het digitale magazine Ter Info.
Volledig scherm