Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

STOWA en Stichting RIONED werkten in 2023 aan een programma om het afvalwatertransport door gemeenten en waterschappen verder te professionaliseren. Het programma ging begin december officieel van start met de kennis- en netwerkdag ‘Professioneel Afvalwatertransport’.

In Nederland ligt zo’n 14 duizend kilometer aan afvalwaterpersleidingen onder de grond. Hiervan is de ene helft in beheer bij waterschappen, de andere helft bij gemeenten. De leidingen bereiken het einde van hun economische en technische levensduur, vooral in zettingsgevoelig gebied. Het aantal breuken neemt toe; momenteel zijn dat er zo’n 200 per jaar. Het persleidingenbeleid is versnipperd. De 21 waterschappen en 342 gemeenten organiseren allemaal een deel van het persleidingenbeheer in een eigen politiek-organisatorische context. Elke organisatie pakt het weer op een andere manier aan. Om deze redenen neemt de urgentie toe om het afvalwaterleidingtransport te professionaliseren.

Het doel van het programma Professioneel Afvalwatertransport is dat waterschappen en gemeenten na afloop van het programma – in 2027 – weten wat nodig is voor professioneel beheer en hoe ze kunnen sturen op veilige en betrouwbare persleidingen. Daarvoor is het nodig dat bestuurders, managers en de werkvloer goed van elkaar op de hoogte zijn van wat er speelt. Dat moet onder meer gaan gebeuren door het opstellen van managementrapportages die zijn gebaseerd op feiten en data, zoals incidenten en metingen. Maar ook door het delen van praktijkproblemen en -oplossingen, op zowel het niveau van de werkvloer, het management als het bestuur. Om dit te realiseren gaat men in het programma onder meer een landelijk incidentenregister opstellen. Dat moet meer inzicht geven in het aantal en het soort incidenten, zodat persleidingbeheerders er beter op kunnen reageren en anticiperen.

Flankerend aan het programma werd een Community of Practice Professioneel Afvalwatertransport opgericht. In de CoP wordt onder meer aandacht besteed aan het verbeteren van de informatie-ontsluiting, de ontwikkeling van een landelijk registratiesysteem voor incidenten en een gemeenschappelijk kader voor goed beheer van alle assets. Door de samenwerking tussen waterschappen onderling en met de gemeenten te versterken, hopen STOWA en stichting RIONED het leren van elkaars fouten en successen op het gebied van afvalwatertransport te verbeteren.

Programmamanager Bert Palsma

leren van elkaars aanpak en ervaringen

“De infrastructuur voor transport van afvalwater is letterlijk én figuurlijk lang onzichtbaar geweest. Inmiddels pakken steeds meer beheerders dit onderwerp op. Goed beheer en een op risico’s gebaseerde geleidelijke vervanging kan een boel ellende voorkomen en kosten besparen. Randvoorwaarde hierbij is dat het beheer van deze infrastructuur in de hele beheersorganisatie opgepakt wordt. Niet alleen operationeel, maar juist ook tactisch en strategisch.

Waterschappen (en gemeenten) kunnen kostbare inspectiegegevens delen en leren in dit project van elkaars aanpak wat betreft restlevensduur en risico’s. 

Daarnaast worden handvatten ontwikkeld voor goed huisvaderschap (wat is goed genoeg beheer?) en tracé-integriteit: het waarborgen van een ongestoorde ligging van leidingen. Bovenal zal de beschikbare informatie beter worden ontsloten.”

Wat deden we nog meer op waterketengebied?

AERFIT:
Stedelijke wateroverlast de baas

We hebben te maken met steeds grotere piekbuien, die steeds vaker overlast opleveren. Vooral in stedelijk gebied leidt dat tot vervelende situaties. STOWA deed mee aan het EU Life project AERFIT.

In AERFIT is gekeken hoe stedelijke wateroverlast door hevige regenval geminimaliseerd kan worden. Dit gebeurt door het slaan van infiltratieputten waarmee water snel in watervoerende pakketten in de bodem (zgn. aquifers) kan worden geïnfiltreerd. Deze techniek staat bekend als Fast High Volume Infiltration (FHVI). Op deze manier wordt ook de grondwatervoorraad aangevuld.

In de gemeente Apeldoorn werden de afgelopen jaren met Life-subsidie in totaal 150 infiltratieputten geslagen. Deze putten worden twee jaar lang gemonitord. De resultaten worden met overheden en waterprofessionals gedeeld met als doel door toepassing van FHVI schade door wateroverlast in stedelijke gebieden in de EU te voorkomen.

Tijdens het symposium ‘Regenwater. Geen druppel de straat uit!’ dat STOWA organiseerde met stichting RIONED en KNW Waternetwerk, werd FHVI gepresenteerd als een veelbelovende oplossing om stedelijke wateroverlast te minimaliseren. Het symposium vond plaats tijdens de Aquatech, op 7 november 2023.

Waterketen

Foto van werkzaamheden aan een blootgelegde persleiding.

Afvalwatertransport moet professioneler

Afvalwatertransport moet professioneler

STOWA en Stichting RIONED werkten in 2023 aan een programma om het afvalwatertransport door gemeenten en waterschappen verder te professionaliseren. Het programma ging begin december officieel van start met de kennis- en netwerkdag ‘Professioneel Afvalwatertransport’.

In Nederland ligt zo’n 14 duizend kilometer aan afvalwaterpersleidingen onder de grond. Hiervan is de ene helft in beheer bij waterschappen, de andere helft bij gemeenten. De leidingen bereiken het einde van hun economische en technische levensduur, vooral in zettingsgevoelig gebied. Het aantal breuken neemt toe; momenteel zijn dat er zo’n 200 per jaar. Het persleidingenbeleid is versnipperd. De 21 waterschappen en 342 gemeenten organiseren allemaal een deel van het persleidingenbeheer in een eigen politiek-organisatorische context. Elke organisatie pakt het weer op een andere manier aan. Om deze redenen neemt de urgentie toe om het afvalwaterleidingtransport te professionaliseren.

Het doel van het programma Professioneel Afvalwatertransport is dat waterschappen en gemeenten na afloop van het programma – in 2027 – weten wat nodig is voor professioneel beheer en hoe ze kunnen sturen op veilige en betrouwbare persleidingen. Daarvoor is het nodig dat bestuurders, managers en de werkvloer goed van elkaar op de hoogte zijn van wat er speelt. Dat moet onder meer gaan gebeuren door het opstellen van managementrapportages die zijn gebaseerd op feiten en data, zoals incidenten en metingen. Maar ook door het delen van praktijkproblemen en -oplossingen, op zowel het niveau van de werkvloer, het management als het bestuur. Om dit te realiseren gaat men in het programma onder meer een landelijk incidentenregister opstellen. Dat moet meer inzicht geven in het aantal en het soort incidenten, zodat persleidingbeheerders er beter op kunnen reageren en anticiperen.

Flankerend aan het programma werd een Community of Practice Professioneel Afvalwatertransport opgericht. In de CoP wordt onder meer aandacht besteed aan het verbeteren van de informatie-ontsluiting, de ontwikkeling van een landelijk registratiesysteem voor incidenten en een gemeenschappelijk kader voor goed beheer van alle assets. Door de samenwerking tussen waterschappen onderling en met de gemeenten te versterken, hopen STOWA en stichting RIONED het leren van elkaars fouten en successen op het gebied van afvalwatertransport te verbeteren.

Programmamanager Bert Palsma

leren van elkaars aanpak en ervaringen

“De infrastructuur voor transport van afvalwater is letterlijk én figuurlijk lang onzichtbaar geweest. Inmiddels pakken steeds meer beheerders dit onderwerp op. Goed beheer en een op risico’s gebaseerde geleidelijke vervanging kan een boel ellende voorkomen en kosten besparen. Randvoorwaarde hierbij is dat het beheer van deze infrastructuur in de hele beheersorganisatie opgepakt wordt. Niet alleen operationeel, maar juist ook tactisch en strategisch.

Waterschappen (en gemeenten) kunnen kostbare inspectiegegevens delen en leren in dit project van elkaars aanpak wat betreft restlevensduur en risico’s. 

Daarnaast worden handvatten ontwikkeld voor goed huisvaderschap (wat is goed genoeg beheer?) en tracé-integriteit: het waarborgen van een ongestoorde ligging van leidingen. Bovenal zal de beschikbare informatie beter worden ontsloten.”

Wat deden we nog meer op waterketengebied?

AERFIT: Stedelijke wateroverlast de baas

We hebben te maken met steeds grotere piekbuien, die steeds vaker overlast opleveren. Vooral in stedelijk gebied leidt dat tot vervelende situaties. STOWA deed mee aan het EU Life project AERFIT.

In AERFIT is gekeken hoe stedelijke wateroverlast door hevige regenval geminimaliseerd kan worden. Dit gebeurt door het slaan van infiltratieputten waarmee water snel in watervoerende pakketten in de bodem (zgn. aquifers) kan worden geïnfiltreerd. Deze techniek staat bekend als Fast High Volume Infiltration (FHVI). Op deze manier wordt ook de grondwatervoorraad aangevuld.

In de gemeente Apeldoorn werden de afgelopen jaren met Life-subsidie in totaal 150 infiltratieputten geslagen. Deze putten worden twee jaar lang gemonitord. De resultaten worden met overheden en waterprofessionals gedeeld met als doel door toepassing van FHVI schade door wateroverlast in stedelijke gebieden in de EU te voorkomen.

Tijdens het symposium ‘Regenwater. Geen druppel de straat uit!’ dat STOWA organiseerde met stichting RIONED en KNW Waternetwerk, werd FHVI gepresenteerd als een veelbelovende oplossing om stedelijke wateroverlast te minimaliseren. Het symposium vond plaats tijdens de Aquatech, op 7 november 2023.

Waterketen

Foto van werkzaamheden aan een blootgelegde persleiding.

STOWA Publicaties

Hier vindt u de digitale uitgaven van STOWA waaronder het digitale magazine Ter Info.
Volledig scherm