Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

STOWATERINFOOTJES

Mark van der Werf nieuwe directeur STOWA

Mark van der Werf is met ingang van 1 juni de nieuwe directeur van STOWA. Het STOWA-bestuur heeft dit op 6 maart jl. besloten. De heer Van der Werf is op dit moment werkzaam bij de Unie van Waterschappen als manager en plaatsvervangend directeur voor Waterkwaliteit, Duurzaamheid, Innovatie en Internationaal. Hij volgt Joost Buntsma op die met pensioen gaat.

Geert-Jan ten Brink, de voorzitter van het STOWA-bestuur en dijkgraaf van waterschap Hunze en Aa’s, zegt over de benoeming van Mark van der Werf: “Met zijn brede achtergrond in het waterbeheer kent hij de thema’s die spelen en beschikt hij over een breed netwerk. Dit, in combinatie met zijn daadkracht en leidinggevende en verbindende kwaliteiten, maakt hem uitermate geschikt om STOWA te helpen in de doorontwikkeling en positionering als hét kenniscentrum voor water. We zijn verheugd dat we met Mark de juiste persoon hebben gevonden als directeur en opvolger van Joost.”

Mark van der Werf over zijn benoeming: “Ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan bij STOWA. STOWA is een sterk merk en heeft veel draagvlak in de watersector. Dat moeten we behouden door kwaliteit te blijven leveren vanuit een onafhankelijke positie. Het is belangrijk dat we aanjagen en agenderen waar het gaat om kennisleemtes. Dit uiteraard in verbinding met de sector. Maar eerst neem ik vooral een diepe duik in de organisatie. Ik wil de mensen die er werken en het bestuur goed leren kennen."

JONG Waterbeheer afgerond

Ruim 2,5 jaar geleden begon JONG Waterbeheer als onderzoeksproject van STOWA. Het bracht in kaart wat de behoeften en knelpunten zijn van jonge en ervaren watermensen in de onderlinge samenwerking. Sindsdien stimuleerde en faciliteerde JONG Waterbeheer kennisdeling en uitwisseling van perspectieven tussen waterprofessionals en tussen uiteenlopende organisaties en werkterreinen. 

Onlangs werd het programma afgerond. De afgelopen maanden deelde het team op LinkedIn alles wat er in het project is ontwikkeld aan tools, methodieken en modellen, samen met tips voor iedereen die werkt aan verandering. Alle publicaties zijn bovendien te vinden op de projectpagina van JONG Waterbeheer.  

JONG Waterbeheer stopt dan wel, maar kennisdeling en uitwisseling van perspectieven tussen watermensen, en het boeien, binden en behouden van watermensen blijven natuurlijk cruciaal. Het projectteam heeft zijn best gedaan beide stokjes zo goed mogelijk over te dragen. Hoe precies? Dat leest u in twee LinkedIn posts: Post 1 | Post 2.

Leren van elkaars klimaatadaptatie-ervaringen

Hoe maak je slim gebruik van beschikbare kennis, hulpmiddelen en tools op het gebied van klimaatadaptatie? Hoe leer je van elkaars ervaringen en speel je sneller in op het veranderende klimaat? En: wie heb je nodig om aan de slag te gaan? Vorig jaar stonden deze vragen centraal tijdens zeven goedbezochte regionale bijeenkomsten, bedoeld om de kennisdeling om het gebied van klimaatadaptatie te stimuleren. Onlangs verscheen een uitgebreide terugblik op de bijeenkomsten.

> Download de terugblik

“Het begon allemaal met een vraag van Bert Palsma van STOWA”, herinnert Carleen Mesters zich, die de regionale kennisdagen namens STOWA mee-organiseerde. Bert vroeg zich hardop af wat er eigenlijk in de praktijk gebeurde met alle ontwikkelde kennis.” Een eerste rondvraag in zeven van de vijfenveertig Nederlandse werkregio’s, waarin gemeenten, waterschappen en andere partijen samenwerken aan klimaatadaptatie, leverde een duidelijk beeld op: beleidsmakers zien door de bomen het bos niet meer. Er was behoefte aan het uitwisselen van kennis en ervaringen.

Uiteindelijk werden in verschillende delen van het land zeven regionale kennisbijeenkomsten gehouden, onder de noemer ‘Kennis in de Regio x Klimaatbestendige Stad’. De bijeenkomsten werden aangeboden door de NKWK onderzoekslijn Klimaatbestendige stad - Klimaatadaptatie samen met STOWA, Stichting RIONED en Platform Samen Klimaatbestendig.

Interregproject FlashFloodBreaker van start

Onlangs is het Interregproject FlashFloodBreaker officieel van start gegaan, een Europees waterveiligheidsproject waar ook STOWA aan deelneemt. Een flash flood is een snelle stijging van het water in laaggelegen gebieden, die binnen drie tot zes uur optreedt bij zware regenval. Interreg is een Europese subsidieregeling voor ruimtelijke en regionale ontwikkeling.

Noord-West Europa wordt geconfronteerd met een toenemend aantal overstromingsrampen door klimaatverandering. Extreme gebeurtenissen, zoals de flash flood in juli 2021, kosten vaak veel mensenlevens en leiden tot veel (economische) schade. Risicogebieden voor flash floods in Noord-West Europa zijn stedelijke gebieden, poldergebieden, valleien en mijnbouwgebieden. Omdat het bestaande landgebruik hier de bescherming tegen overstromingen beperkt, zijn nieuwe benaderingen voor het beheer van overstromingsrisico's nodig.

Doel van het project is om Noord-West Europa beter bestand te maken tegen flash floods. Risicogebieden in Nederland die meedoen in dit project zijn de valleien in Limburg en de poldergebieden in Nood-Holland.

Binnen het project FlashFloodBreaker is STOWA verantwoordelijk voor:

  • de doorontwikkeling en implementatie van de App2C, een app waarmee schades aan dijken tijdens hoogwater kunnen worden vastgelegd;

  • het testen en mogelijk verbeteren van de werkmethodes uit het Internationale Handbook on Emergency Response for Flood Defence;

  • het trainen van experts in de werkmethoden van de WIKI-noodmaatregelen en het vertalen van de belangrijkste factsheets daaruit.

Binnen Interreg-projecten werken partijen uit verschillende landen samen. FlashFloodBreaker wordt getrokken door een waterschap uit Duitsland (Emschergenossenschaft und Lippeverband). Verder wordt er samengewerkt met diverse organisaties uit België, Luxemburg, Frankrijk, Ierland en Nederland.

STOWA lanceert nieuwe website met NPLG-toolbox

Het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) is bedoeld om te komen tot een toekomstbestendig en vitaal landelijk gebied. De nieuwe online NPLG-toolbox van STOWA begeleidt waterbeheerders en andere NPLG-experts bij deze transitie.

Op de themawebsite zijn relevante en actuele dataportalen, modellen en onderzoeksrapporten te vinden. De gebruiker wordt daarnaast ondersteund bij de verschillende globale stappen voor gebiedsanalyses, zowel binnen als buiten het NPLG.

De STOWA NPLG-toolbox is te vinden op nplg.stowa.nl

STOWATERINFOOTJES

Mark van der Werf nieuwe directeur STOWA

Mark van der Werf is met ingang van 1 juni de nieuwe directeur van STOWA. Het STOWA-bestuur heeft dit op 6 maart jl. besloten. De heer Van der Werf is op dit moment werkzaam bij de Unie van Waterschappen als manager en plaatsvervangend directeur voor Waterkwaliteit, Duurzaamheid, Innovatie en Internationaal. Hij volgt Joost Buntsma op die met pensioen gaat.

Geert-Jan ten Brink, de voorzitter van het STOWA-bestuur en dijkgraaf van waterschap Hunze en Aa’s, zegt over de benoeming van Mark van der Werf: “Met zijn brede achtergrond in het waterbeheer kent hij de thema’s die spelen en beschikt hij over een breed netwerk. Dit, in combinatie met zijn daadkracht en leidinggevende en verbindende kwaliteiten, maakt hem uitermate geschikt om STOWA te helpen in de doorontwikkeling en positionering als hét kenniscentrum voor water. We zijn verheugd dat we met Mark de juiste persoon hebben gevonden als directeur en opvolger van Joost.”

Mark van der Werf over zijn benoeming: “Ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan bij STOWA. STOWA is een sterk merk en heeft veel draagvlak in de watersector. Dat moeten we behouden door kwaliteit te blijven leveren vanuit een onafhankelijke positie. Het is belangrijk dat we aanjagen en agenderen waar het gaat om kennisleemtes. Dit uiteraard in verbinding met de sector. Maar eerst neem ik vooral een diepe duik in de organisatie. Ik wil de mensen die er werken en het bestuur goed leren kennen."

JONG Waterbeheer afgerond

Ruim 2,5 jaar geleden begon JONG Waterbeheer als onderzoeksproject van STOWA. Het bracht in kaart wat de behoeften en knelpunten zijn van jonge en ervaren watermensen in de onderlinge samenwerking. Sindsdien stimuleerde en faciliteerde JONG Waterbeheer kennisdeling en uitwisseling van perspectieven tussen waterprofessionals en tussen uiteenlopende organisaties en werkterreinen. 

Onlangs werd het programma afgerond. De afgelopen maanden deelde het team op LinkedIn alles wat er in het project is ontwikkeld aan tools, methodieken en modellen, samen met tips voor iedereen die werkt aan verandering. Alle publicaties zijn bovendien te vinden op de projectpagina van JONG Waterbeheer.  

JONG Waterbeheer stopt dan wel, maar kennisdeling en uitwisseling van perspectieven tussen watermensen, en het boeien, binden en behouden van watermensen blijven natuurlijk cruciaal. Het projectteam heeft zijn best gedaan beide stokjes zo goed mogelijk over te dragen. Hoe precies? Dat leest u in twee LinkedIn posts: Post 1 | Post 2.

Leren van elkaars klimaatadaptatie-ervaringen

Hoe maak je slim gebruik van beschikbare kennis, hulpmiddelen en tools op het gebied van klimaatadaptatie? Hoe leer je van elkaars ervaringen en speel je sneller in op het veranderende klimaat? En: wie heb je nodig om aan de slag te gaan? Vorig jaar stonden deze vragen centraal tijdens zeven goedbezochte regionale bijeenkomsten, bedoeld om de kennisdeling om het gebied van klimaatadaptatie te stimuleren. Onlangs verscheen een uitgebreide terugblik op de bijeenkomsten.

> Download de terugblik

“Het begon allemaal met een vraag van Bert Palsma van STOWA”, herinnert Carleen Mesters zich, die de regionale kennisdagen namens STOWA mee-organiseerde. Bert vroeg zich hardop af wat er eigenlijk in de praktijk gebeurde met alle ontwikkelde kennis.” Een eerste rondvraag in zeven van de vijfenveertig Nederlandse werkregio’s, waarin gemeenten, waterschappen en andere partijen samenwerken aan klimaatadaptatie, leverde een duidelijk beeld op: beleidsmakers zien door de bomen het bos niet meer. Er was behoefte aan het uitwisselen van kennis en ervaringen.

Uiteindelijk werden in verschillende delen van het land zeven regionale kennisbijeenkomsten gehouden, onder de noemer ‘Kennis in de Regio x Klimaatbestendige Stad’. De bijeenkomsten werden aangeboden door de NKWK onderzoekslijn Klimaatbestendige stad - Klimaatadaptatie samen met STOWA, Stichting RIONED en Platform Samen Klimaatbestendig.

Onlangs is het Interregproject FlashFloodBreaker officieel van start gegaan, een Europees waterveiligheidsproject waar ook STOWA aan deelneemt. Een flash flood is een snelle stijging van het water in laaggelegen gebieden, die binnen drie tot zes uur optreedt bij zware regenval. Interreg is een Europese subsidieregeling voor ruimtelijke en regionale ontwikkeling.

terug

Noord-West Europa wordt geconfronteerd met een toenemend aantal overstromingsrampen door klimaatverandering. Extreme gebeurtenissen, zoals de flash flood in juli 2021, kosten vaak veel mensenlevens en leiden tot veel (economische) schade. Risicogebieden voor flash floods in Noord-West Europa zijn stedelijke gebieden, poldergebieden, valleien en mijnbouwgebieden. Omdat het bestaande landgebruik hier de bescherming tegen overstromingen beperkt, zijn nieuwe benaderingen voor het beheer van overstromingsrisico's nodig.

Doel van het project is om Noord-West Europa beter bestand te maken tegen flash floods. Risicogebieden in Nederland die meedoen in dit project zijn de valleien in Limburg en de poldergebieden in Nood-Holland.

Binnen het project FlashFloodBreaker is STOWA verantwoordelijk voor:

  • de doorontwikkeling en implementatie van de App2C, een app waarmee schades aan dijken tijdens hoogwater kunnen worden vastgelegd;

  • het testen en mogelijk verbeteren van de werkmethodes uit het Internationale Handbook on Emergency Response for Flood Defence;

  • het trainen van experts in de werkmethoden van de WIKI-noodmaatregelen en het vertalen van de belangrijkste factsheets daaruit.

Binnen Interreg-projecten werken partijen uit verschillende landen samen. FlashFloodBreaker wordt getrokken door een waterschap uit Duitsland (Emschergenossenschaft und Lippeverband). Verder wordt er samengewerkt met diverse organisaties uit België, Luxemburg, Frankrijk, Ierland en Nederland.

Interregproject FlashFloodBreaker van start

STOWA lanceert nieuwe website met NPLG-toolbox

Het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) is bedoeld om te komen tot een toekomstbestendig en vitaal landelijk gebied. De nieuwe online NPLG-toolbox van STOWA begeleidt waterbeheerders en andere NPLG-experts bij deze transitie.

Op de themawebsite zijn relevante en actuele dataportalen, modellen en onderzoeksrapporten te vinden. De gebruiker wordt daarnaast ondersteund bij de verschillende globale stappen voor gebiedsanalyses, zowel binnen als buiten het NPLG.

De STOWA NPLG-toolbox is te vinden op nplg.stowa.nl

STOWA Publicaties

Hier vindt u de digitale uitgaven van STOWA waaronder het digitale magazine Ter Info.
Volledig scherm