Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Vers van de STOWA-pers

Hieronder een overzicht van recent verschenen STOWA-publicaties, Deltafacts en overige producten. De publicaties zijn te downloaden via stowa.nl/publicaties. De Deltafacts staan op deltafacts.nl.

Publicaties uitgelicht

Algemeen

STOWA heeft via een update de looptijd van de huidige strategienota ‘Energie in Synergie’ (2019-2023) met twee jaar verlengd. In deze update geeft STOWA invulling aan nieuwe ontwikkelingen en veranderende kennisbehoeften. Dat gebeurt op de volgende thema’s: klimaatadaptatie, waterveiligheid, waterkwaliteit, energietransitie, circulaire economie en digitale transformatie.

Voor het succesvol aangaan van alle uitdagingen in, en aanpalend aan het waterbeheer is kennis en kunde nog altijd noodzakelijk, stelt de nota. Maar deze kennis en kunde reikt vaak verder dan een enkel werkveld van de waterbeheerders. Er zijn bovendien aanvullende kennis en vaardigheden nodig uit het zogenoemde gamma-domein: gedragsbeïnvloeding, onderhandelingsvaardigheden, overtuigingskracht, etc. Waterbeheerders zullen tevens integraler moeten gaan werken: binnen de eigen organisatie, met collega waterbeheerders, maar ook met andere sectoren.

Waterveiligheid

Klimaat en klimaatverandering hebben invloed op de geotechnische eigenschappen van grondsoorten. Veranderingen in het klimaat hebben zodoende ook effect op de stabiliteit van waterkeringen. Het rapport ‘Het klimaat verandert, de waterkering ook’ verkent dit betrekkelijk onbekende fenomeen. Doel is de invloed van het klimaat inzichtelijk te maken voor beheerders en daarmee een bijdrage te leveren aan de optimalisering van lokaal beheer en onderhoud van waterkeringen.

Klimaatadaptatie

STOWA heeft een praatplaat laten ontwikkelen waarop een overzicht wordt gegeven van de normeringen en instrumenten die worden gebruikt voor het ontwerpen en toetsen van watersystemen, het uitvoeren van stresstesten en het nemen van maatregelen om de gevolgen van wateroverlast te beperken.

Energietransitie

Vaak wordt de slibgisting verwarmd met biogas, via een biogasketel. Dit rapport bevat de resultaten van een project waarin is onderzocht of andere warmtebronnen op een duurzame manier gebruikt kunnen worden om de gisting te verwarmen. Hieruit blijkt dat met name de opties  ‘warmte uit effluent met behulp van een warmtepomp’ en ‘warmte uit digestaat (vergist slib) met een slib/slib warmtewisselaar’ aantrekkelijk en duurzaam zijn. Zeker als deze gecombineerd worden met een biogasketel voor het opvangen van pieken in de warmtevraag.

Alle publicaties

Energievoorziening: beschikbaar, betrouwbaar en betaalbaar (E3B). Strategisch handelingsperspectief voor de waterschappen

2024-05

Energievoorziening: beschikbaar, betrouwbaar en betaalbaar (E3B). Achtergrondrapport

2024-04

Praatplaat ‘Welke neerslaginformatie is er beschikbaar?

2024-03

Pilots integrale risico-analyse wateroverlast. Synthese van de resultaten van vier pilots gericht op een methodiek voor een integrale risico-analyse wateroverlast

2024-02

Update STOWA Strategienota (2019-2025)

2024-01

Pilotplant onderzoek AdOx. Een next generation adsorptie-oxidatieproces voor de verwijdering van organische microverontreinigingen uit stedelijk afvalwater (IPMV)

2023-56

Het klimaat verandert, de waterkering ook

2023-55

DEXfilter pilot Lelystad. Pilotonderzoek DEXfilter voor verwijdering organische microverontreinigingen en PFAS uit awzi-effluent (IPMV)

2023-54

Pilot directe nanofiltratie en UV/peroxide op rwzi Asten (IPMV)

2023-53

Pilotonderzoek Upflow GAK. Verwijdering van microverontreinigingen door granulair-actiefkoolfiltratie (IPMV)

2023-52

Biologisch geactiveerde continufiltratie over granulair actief kool (IPMV)

2023-51

Biologische actiefkoolfiltratie met zuurstofdosering voor verwijdering microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater (IPMV)

2023-50

Pilotonderzoek Microforce++ (IPMV)

2023-49

Pilotonderzoek BO3-technologie (IPMV)

2023-48

Ontwikkeling en opschaling Waterfabriek 2.0 (IPMV)

2023-47

Pilotonderzoek Ge(O)zond (IPMV)

2023-46

Robuuste bemonsteringsmethode voor rwzi’s om verwijderingsrendementen van organische microverontreinigingen te bepalen

2023-45

Pilot PAC-O3 (IPMV)

2023-44

Pilotonderzoek O3-STEP (IPMV)

2023-43

Duurzame verwarming slibgistingen

2023-42

Supersludge: pilotplant proefprogramma superkritisch vergassen van zuiveringsslib (2018-2022)

2023-41

Handreiking voor beoordeling van ecologische effecten van TEO-systemen, versie 2

2023-40

Vers van de STOWA-pers

Hieronder een overzicht van recent verschenen STOWA-publicaties, Deltafacts en overige producten. De publicaties zijn te downloaden via stowa.nl/publicaties. De Deltafacts staan op deltafacts.nl.

Publicaties uitgelicht

Algemeen

STOWA heeft via een update de looptijd van de huidige strategienota ‘Energie in Synergie’ (2019-2023) met twee jaar verlengd. In deze update geeft STOWA invulling aan nieuwe ontwikkelingen en veranderende kennisbehoeften. Dat gebeurt op de volgende thema’s: klimaatadaptatie, waterveiligheid, waterkwaliteit, energietransitie, circulaire economie en digitale transformatie.

Voor het succesvol aangaan van alle uitdagingen in, en aanpalend aan het waterbeheer is kennis en kunde nog altijd noodzakelijk, stelt de nota. Maar deze kennis en kunde reikt vaak verder dan een enkel werkveld van de waterbeheerders. Er zijn bovendien aanvullende kennis en vaardigheden nodig uit het zogenoemde gamma-domein: gedragsbeïnvloeding, onderhandelingsvaardigheden, overtuigingskracht, etc. Waterbeheerders zullen tevens integraler moeten gaan werken: binnen de eigen organisatie, met collega waterbeheerders, maar ook met andere sectoren.

Waterveiligheid

Klimaat en klimaatverandering hebben invloed op de geotechnische eigenschappen van grondsoorten. Veranderingen in het klimaat hebben zodoende ook effect op de stabiliteit van waterkeringen. Het rapport ‘Het klimaat verandert, de waterkering ook’ verkent dit betrekkelijk onbekende fenomeen. Doel is de invloed van het klimaat inzichtelijk te maken voor beheerders en daarmee een bijdrage te leveren aan de optimalisering van lokaal beheer en onderhoud van waterkeringen.

Klimaatadaptatie

STOWA heeft een praatplaat laten ontwikkelen waarop een overzicht wordt gegeven van de normeringen en instrumenten die worden gebruikt voor het ontwerpen en toetsen van watersystemen, het uitvoeren van stresstesten en het nemen van maatregelen om de gevolgen van wateroverlast te beperken.

Energietransitie

Vaak wordt de slibgisting verwarmd met biogas, via een biogasketel. Dit rapport bevat de resultaten van een project waarin is onderzocht of andere warmtebronnen op een duurzame manier gebruikt kunnen worden om de gisting te verwarmen. Hieruit blijkt dat met name de opties  ‘warmte uit effluent met behulp van een warmtepomp’ en ‘warmte uit digestaat (vergist slib) met een slib/slib warmtewisselaar’ aantrekkelijk en duurzaam zijn. Zeker als deze gecombineerd worden met een biogasketel voor het opvangen van pieken in de warmtevraag.

Alle publicaties

Energievoorziening: beschikbaar, betrouwbaar en betaalbaar (E3B). Strategisch handelingsperspectief voor de waterschappen

2024-05

Energievoorziening: beschikbaar, betrouwbaar en betaalbaar (E3B). Achtergrondrapport

2024-04

Praatplaat ‘Welke neerslaginformatie is er beschikbaar?

2024-03

Pilots integrale risico-analyse wateroverlast. Synthese van de resultaten van vier pilots gericht op een methodiek voor een integrale risico-analyse wateroverlast

2024-02

Update STOWA Strategienota (2019-2025)

2024-01

Pilotplant onderzoek AdOx. Een next generation adsorptie-oxidatieproces voor de verwijdering van organische microverontreinigingen uit stedelijk afvalwater (IPMV)

2023-56

Het klimaat verandert, de waterkering ook

2023-55

DEXfilter pilot Lelystad. Pilotonderzoek DEXfilter voor verwijdering organische microverontreinigingen en PFAS uit awzi-effluent (IPMV)

2023-54

Pilot directe nanofiltratie en UV/peroxide op rwzi Asten (IPMV)

2023-53

Pilotonderzoek Upflow GAK. Verwijdering van microverontreinigingen door granulair-actiefkoolfiltratie (IPMV)

2023-52

Biologisch geactiveerde continufiltratie over granulair actief kool (IPMV)

2023-51

Biologische actiefkoolfiltratie met zuurstofdosering voor verwijdering microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater (IPMV)

2023-50

Pilotonderzoek Microforce++ (IPMV)

2023-49

Pilotonderzoek BO3-technologie (IPMV)

2023-48

Ontwikkeling en opschaling Waterfabriek 2.0 (IPMV)

2023-47

Pilotonderzoek Ge(O)zond (IPMV)

2023-46

Robuuste bemonsteringsmethode voor rwzi’s om verwijderingsrendementen van organische microverontreinigingen te bepalen

2023-45

Pilot PAC-O3 (IPMV)

2023-44

Pilotonderzoek O3-STEP (IPMV)

2023-43

Duurzame verwarming slibgistingen

2023-42

Supersludge: pilotplant proefprogramma superkritisch vergassen van zuiveringsslib (2018-2022)

2023-41

Handreiking voor beoordeling van ecologische effecten van TEO-systemen, versie 2

2023-40

STOWA Publicaties

Hier vindt u de digitale uitgaven van STOWA waaronder het digitale magazine Ter Info.
Volledig scherm