Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Stappenplan en materialenanalyse

Aanpak circulair assetmanagement wordt concreet

In opdracht van de Unie van Waterschappen en STOWA is een stappenplan ontwikkeld voor circulair assetmanagement. Hiertoe zijn bij zes waterschappen de (bouw)materialen geïnventariseerd en geanalyseerd die in hun objecten, de zogeheten assets, zijn gebruikt. Het resultaat is een compleet overzicht van materiaalgebruik en milieu-impact van waterschapsobjecten. Voor (alle) waterschappen zijn er nu belangrijke bouwstenen om in de toekomst circulair te gaan beheren, ontwerpen en aanbesteden.

Om de afgesproken circulariteitsdoelstellingen te halen - 50 procent minder primaire grondstoffen in 2030 en volledig circulair in 2050 - willen waterschappen goed inzicht hebben in het gebruik van materialen in objecten en in de milieu-impact ervan. Het gaat om alle denkbare objecten in het waterbeheer: gemalen, stuwen, sluizen, duikers oeverbescherming, rwzi’s, rioolgemalen, leidingen, keringen, wegen, bruggen et cetera.

Om het gewenste inzicht te krijgen, liet STOWA samen met de Unie van Waterschappen een stappenplan ontwikkelen (STOWA-rapport 2022-19A). De eerste stap in het plan is inzicht in het actuele areaal. Dit gebeurt aan de hand van een inventarisatie, vastgelegd in een speciaal hiertoe ontwikkelde objectendatabase. De database geeft inzicht in de stand van zaken wat betreft objecten én materiaalvoorraden. Voor de analyse van materiaalvoorraden is een rekenmethodiek ontwikkeld (STOWA-rapport 2022-19B). De inventarisatie bij de zes waterschappen liet zien dat het om enorme hoeveelheden materialen gaat. Megatonnen aan beton, staal, hout en kunststoffen. En een veelvoud aan megatonnen als we klei en grond ook meetellen.

De tweede stap is inzicht in de toekomstige vraag naar materialen voor aanleg en onderhoud, en welke materialen daarbij vrijkomen. Op basis hiervan volgt stap 3: het vaststellen van een strategisch plan en van een tactiek voor het circulair aanleggen en beheren van specifieke objecten. Bijvoorbeeld door hoogwaardig hergebruik te bevorderen en door modulair te bouwen of objecten ‘circulair te slopen’. Stap 4 betreft de realisatie: aanpassing in het areaal wordt daadwerkelijk doorgevoerd en verandert de materiaalvoorraad.

Met het nieuwe instrumentarium - het stappenplan, de database voor de inventarisatie en de rekenmethodiek - is een belangrijke stap gezet in het concretiseren van circulair assetmanagement van waterschappen.

Stappenplan en materialenanalyse

Aanpak circulair assetmanagement wordt concreet

In opdracht van de Unie van Waterschappen en STOWA is een stappenplan ontwikkeld voor circulair assetmanagement. Hiertoe zijn bij zes waterschappen de (bouw)materialen geïnventariseerd en geanalyseerd die in hun objecten, de zogeheten assets, zijn gebruikt. Het resultaat is een compleet overzicht van materiaalgebruik en milieu-impact van waterschapsobjecten. Voor (alle) waterschappen zijn er nu belangrijke bouwstenen om in de toekomst circulair te gaan beheren, ontwerpen en aanbesteden.

Om de afgesproken circulariteitsdoelstellingen te halen - 50 procent minder primaire grondstoffen in 2030 en volledig circulair in 2050 - willen waterschappen goed inzicht hebben in het gebruik van materialen in objecten en in de milieu-impact ervan. Het gaat om alle denkbare objecten in het waterbeheer: gemalen, stuwen, sluizen, duikers oeverbescherming, rwzi’s, rioolgemalen, leidingen, keringen, wegen, bruggen et cetera.

Om het gewenste inzicht te krijgen, liet STOWA samen met de Unie van Waterschappen een stappenplan ontwikkelen (STOWA-rapport 2022-19A). De eerste stap in het plan is inzicht in het actuele areaal. Dit gebeurt aan de hand van een inventarisatie, vastgelegd in een speciaal hiertoe ontwikkelde objectendatabase. De database geeft inzicht in de stand van zaken wat betreft objecten én materiaalvoorraden. Voor de analyse van materiaalvoorraden is een rekenmethodiek ontwikkeld (STOWA-rapport 2022-19B). De inventarisatie bij de zes waterschappen liet zien dat het om enorme hoeveelheden materialen gaat. Megatonnen aan beton, staal, hout en kunststoffen. En een veelvoud aan megatonnen als we klei en grond ook meetellen.

De tweede stap is inzicht in de toekomstige vraag naar materialen voor aanleg en onderhoud, en welke materialen daarbij vrijkomen. Op basis hiervan volgt stap 3: het vaststellen van een strategisch plan en van een tactiek voor het circulair aanleggen en beheren van specifieke objecten. Bijvoorbeeld door hoogwaardig hergebruik te bevorderen en door modulair te bouwen of objecten ‘circulair te slopen’. Stap 4 betreft de realisatie: aanpassing in het areaal wordt daadwerkelijk doorgevoerd en verandert de materiaalvoorraad.

Met het nieuwe instrumentarium - het stappenplan, de database voor de inventarisatie en de rekenmethodiek - is een belangrijke stap gezet in het concretiseren van circulair assetmanagement van waterschappen.