Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.
Praatplaat (geillustreerde poster) over effluent

CoP Afvalwaterprognoses over van eerste naar tweede fase

Samenwerking met andere sectoren versterken

Op initiatief van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, STOWA en Het Waterschapshuis ging in 2018 de Community of Practice Afvalwaterprognoses van start. De samenwerking leidde tot veel ideeën die via verschillende initiatieven uitmondden in een eerste programmaplan. Doel: kennis, processen en methoden ontwikkelen en delen, en werken aan data, vernieuwing en beheer. Het eerste programma leverde veel bouwstenen op voor een volgende fase. Hoe die fase eruit moet komen te zien, is vastgelegd in het Programmaplan 2.0: ‘Naar een nieuwe praktijk!’

Afvalwaterprognoses zijn analyses van het afvalwateraanbod. Ze brengen het theoretisch actuele én toekomstige aanbod in beeld, en ook het gemeten aanbod. De prognoses zijn onder meer van belang voor de planning van zuivering- en transportcapaciteit en voor het operationeel beheer. Ook geven ze inzicht in emissies, in de oorzaken van overlast, en in de omvang van discrepantie (het verschil tussen de gemeten vuilvracht in afvalwater op de rwzi's en de geheven vervuilingseenheden).

De eerste fase van het programma 'Afvalwaterprognoses' (2020-2021) leverde behalve veel nieuwe inzichten ook bruikbare vernieuwingen op. Bijvoorbeeld de koppeling van zuiveringseenheden aan CBS-gegevens en van gegevens over drinkwaterverbruik aan zuiveringskringen. STOWA en RIONED ontwikkelden de zogeheten BGT-inlooptabel, een tool die antwoord geeft op de vraag waar het hemelwater naartoe gaat. Het Waterschapshuis (hWh) werkte aan de ontwikkeling van een geautomatiseerde oplossing voor het opstellen van afvalwaterprognoses, onder meer door de gangbare applicaties die waterschappen gebruiken met elkaar te vergelijken. HWh ontwikkelde ook een online tool voor de bepaling van rioolvreemd water en discrepantie.

De uiterst bruikbare resultaten en inzichten uit de eerste fase waren aanleiding om de CoP tot eind 2024 voort te zetten. De CoP ging aan de slag met het opstellen van een vervolgprogramma voor de periode 2022-2024 en kwam in 2022 vier keer bij elkaar. Dit resulteerde in het Programmaplan 2.0. Doel van dit plan: kennis verdiepen en ervaringen uitwisselen én slimme en toekomstbestendige oplossingen (door)ontwikkelen om prognoses te maken. Dit betekent onder meer werken aan netwerkverbreding, aan verbetering van de beschikbaarheid en kwaliteit van data, en aan een goed instrumentarium, zoals rekenmethoden en tools. De uitvoering van het plan is al in volle gang en de verwachtingen zijn hoog. Volgens de CoP kunnen de waterschappen eind 2024 rekenen op ‘een nieuwe praktijk’ voor het uitvoeren van afvalwaterprognoses.

Praatplaat (geillustreerde poster) over effluent

CoP Afvalwaterprognoses over van eerste naar tweede fase

Samenwerking met andere sectoren versterken

Op initiatief van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, STOWA en Het Waterschapshuis ging in 2018 de Community of Practice Afvalwaterprognoses van start. De samenwerking leidde tot veel ideeën die via verschillende initiatieven uitmondden in een eerste programmaplan. Doel: kennis, processen en methoden ontwikkelen en delen, en werken aan data, vernieuwing en beheer. Het eerste programma leverde veel bouwstenen op voor een volgende fase. Hoe die fase eruit moet komen te zien, is vastgelegd in het Programmaplan 2.0: ‘Naar een nieuwe praktijk!’

Afvalwaterprognoses zijn analyses van het afvalwateraanbod. Ze brengen het theoretisch actuele én toekomstige aanbod in beeld, en ook het gemeten aanbod. De prognoses zijn onder meer van belang voor de planning van zuivering- en transportcapaciteit en voor het operationeel beheer. Ook geven ze inzicht in emissies, in de oorzaken van overlast, en in de omvang van discrepantie (het verschil tussen de gemeten vuilvracht in afvalwater op de rwzi's en de geheven vervuilingseenheden).

De eerste fase van het programma 'Afvalwaterprognoses' (2020-2021) leverde behalve veel nieuwe inzichten ook bruikbare vernieuwingen op. Bijvoorbeeld de koppeling van zuiveringseenheden aan CBS-gegevens en van gegevens over drinkwaterverbruik aan zuiveringskringen. STOWA en RIONED ontwikkelden de zogeheten BGT-inlooptabel, een tool die antwoord geeft op de vraag waar het hemelwater naartoe gaat. Het Waterschapshuis (hWh) werkte aan de ontwikkeling van een geautomatiseerde oplossing voor het opstellen van afvalwaterprognoses, onder meer door de gangbare applicaties die waterschappen gebruiken met elkaar te vergelijken. HWh ontwikkelde ook een online tool voor de bepaling van rioolvreemd water en discrepantie.

De uiterst bruikbare resultaten en inzichten uit de eerste fase waren aanleiding om de CoP tot eind 2024 voort te zetten. De CoP ging aan de slag met het opstellen van een vervolgprogramma voor de periode 2022-2024 en kwam in 2022 vier keer bij elkaar. Dit resulteerde in het Programmaplan 2.0. Doel van dit plan: kennis verdiepen en ervaringen uitwisselen én slimme en toekomstbestendige oplossingen (door)ontwikkelen om prognoses te maken. Dit betekent onder meer werken aan netwerkverbreding, aan verbetering van de beschikbaarheid en kwaliteit van data, en aan een goed instrumentarium, zoals rekenmethoden en tools. De uitvoering van het plan is al in volle gang en de verwachtingen zijn hoog. Volgens de CoP kunnen de waterschappen eind 2024 rekenen op ‘een nieuwe praktijk’ voor het uitvoeren van afvalwaterprognoses.