Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Een van de twee infographics over veenafbraak

Opnieuw vruchtbaar jaar voor NOBV

Verhelderende animaties en landelijk registratiesysteem

Het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) heeft na een periode van meten, analyseren en onderzoeken de eerste kennisproducten opgeleverd. Ook is veel kennis gedeeld. Intussen zijn onderzoekers nog flink bezig met het verzamelen en analyseren van nieuwe data. De onderzoeksresultaten van het NOBV worden in 2024 opgeleverd.

In het Klimaatakkoord is de doelstelling vastgelegd om de emissie van CO2 uit veenweiden vanaf 2030 met één megaton per jaar te verminderen. In dat kader is het NOBV gestart, met als doel de effectiviteit van maatregelen te onderzoeken en de emissies beter te voorspellen. Het programma doet onderzoek naar de uitstoot van broeikasgassen uit veen, naar de mechanismen die leiden tot veenafbraak en broeikasgasemissies, en naar de werking en effectiviteit van te nemen maatregelen.

Het onderzoek begon in 2019 met het meten en analyseren van de broeikasgassen CO2, lachgas en methaan. In 2020 zijn vervolgens deelstudies uitgevoerd naar de factoren die een rol spelen bij de technische en maatschappelijke haalbaarheid van maatregelen. In 2021 zijn de bevindingen van de eerste twee meetjaren opgetekend. Uit de analyses bleek dat de werking en effectiviteit van maatregelen complex zijn. Effecten zijn afhankelijk van specifieke condities en zullen per gebied en per jaar verschillen. De bevindingen zijn gedeeld tijdens een webinar in december. Ook werden in het najaar van 2021 twee podcastseries en verschillende animaties opgeleverd over mechanismen in de bodem en maatregelen tegen veenafbraak.

In 2022 is opnieuw veel kennis gedeeld: via de NOBV-nieuwsbrief, er verschenen er vier, maar ook via andere kanalen, zoals de LinkedIn-pagina van het NOBV, de STOWA-digibrief en de nieuwsbrief van het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen (KBF). In maart was er een online vragensessie over de rapportage van het monitoringssysteem SOMERS (Subsurface Organic Matter Emission Registration System). Met dit landelijke registratiesysteem kan worden bepaald of de reductiedoelstelling van één megaton wordt gehaald. Met SOMERS zijn ook rekenregels gemaakt die indicatief ondersteuning kunnen bieden bij het bepalen van de effecten van voorgestelde maatregelen.

In het voorjaar zijn twee online deelexpedities georganiseerd. Hierin is aandacht besteed aan verschillende soorten metingen, aan biochemische processen en aan innovaties in meetapparatuur. In november organiseerde het NOBV samen met het Veenweiden Innovatie Programma Nederland (VIPNL) een webinar over 'Boeren bij een hoog grondwaterpeil'.

In augustus verschenen in het vakblad Bodem twee artikelen over de eerste bevindingen van het NOBV: één over bodemdaling door veenoxidatie en één over emissies van broeikasgassen uit veenweiden. De bestaande animaties en infographics zijn aangevuld en geactualiseerd op basis van nieuwe kennis. Nieuw is de animatie over de maatregel ‘Klei in veen’. Alle uitgaven zijn te vinden op de website van het NOBV.

Meer informatie

Infographics (nobveenweiden.nl)

Animaties en videos (nobveenweiden.nl)

Podcasts (nobveenweiden.nl)

Haalbaarheidsstudies (nobveenweiden.nl)

Artikel in ‘Bodem’ (nobveenweiden.nl)

NOBV Nieuwsbriefarchief (nobveenweiden.nl)

Een van de twee infographics over veenafbraak

Opnieuw vruchtbaar jaar voor NOBV

Verhelderende animaties en landelijk registratiesysteem

Het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) heeft na een periode van meten, analyseren en onderzoeken de eerste kennisproducten opgeleverd. Ook is veel kennis gedeeld. Intussen zijn onderzoekers nog flink bezig met het verzamelen en analyseren van nieuwe data. De onderzoeksresultaten van het NOBV worden in 2024 opgeleverd.

In het Klimaatakkoord is de doelstelling vastgelegd om de emissie van CO2 uit veenweiden vanaf 2030 met één megaton per jaar te verminderen. In dat kader is het NOBV gestart, met als doel de effectiviteit van maatregelen te onderzoeken en de emissies beter te voorspellen. Het programma doet onderzoek naar de uitstoot van broeikasgassen uit veen, naar de mechanismen die leiden tot veenafbraak en broeikasgasemissies, en naar de werking en effectiviteit van te nemen maatregelen.

Het onderzoek begon in 2019 met het meten en analyseren van de broeikasgassen CO2, lachgas en methaan. In 2020 zijn vervolgens deelstudies uitgevoerd naar de factoren die een rol spelen bij de technische en maatschappelijke haalbaarheid van maatregelen. In 2021 zijn de bevindingen van de eerste twee meetjaren opgetekend. Uit de analyses bleek dat de werking en effectiviteit van maatregelen complex zijn. Effecten zijn afhankelijk van specifieke condities en zullen per gebied en per jaar verschillen. De bevindingen zijn gedeeld tijdens een webinar in december. Ook werden in het najaar van 2021 twee podcastseries en verschillende animaties opgeleverd over mechanismen in de bodem en maatregelen tegen veenafbraak.

In 2022 is opnieuw veel kennis gedeeld: via de NOBV-nieuwsbrief, er verschenen er vier, maar ook via andere kanalen, zoals de LinkedIn-pagina van het NOBV, de STOWA-digibrief en de nieuwsbrief van het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen (KBF). In maart was er een online vragensessie over de rapportage van het monitoringssysteem SOMERS (Subsurface Organic Matter Emission Registration System). Met dit landelijke registratiesysteem kan worden bepaald of de reductiedoelstelling van één megaton wordt gehaald. Met SOMERS zijn ook rekenregels gemaakt die indicatief ondersteuning kunnen bieden bij het bepalen van de effecten van voorgestelde maatregelen.

In het voorjaar zijn twee online deelexpedities georganiseerd. Hierin is aandacht besteed aan verschillende soorten metingen, aan biochemische processen en aan innovaties in meetapparatuur. In november organiseerde het NOBV samen met het Veenweiden Innovatie Programma Nederland (VIPNL) een webinar over 'Boeren bij een hoog grondwaterpeil'.

In augustus verschenen in het vakblad Bodem twee artikelen over de eerste bevindingen van het NOBV: één over bodemdaling door veenoxidatie en één over emissies van broeikasgassen uit veenweiden. De bestaande animaties en infographics zijn aangevuld en geactualiseerd op basis van nieuwe kennis. Nieuw is de animatie over de maatregel ‘Klei in veen’. Alle uitgaven zijn te vinden op de website van het NOBV.

Meer informatie

Infographics (nobveenweiden.nl)

Animaties en videos (nobveenweiden.nl)

Podcasts (nobveenweiden.nl)

Haalbaarheidsstudies (nobveenweiden.nl)

Artikel in ‘Bodem’ (nobveenweiden.nl)

NOBV Nieuwsbriefarchief (nobveenweiden.nl)