Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Hergebruik van effluent als bron van zoetwater:

Dé oplossing voor de toenemende watervraag?

In maart 2022 organiseerde STOWA een online kennissessie over de mogelijkheden en knelpunten van (her)gebruik van effluent van rwzi's. Niet verrassend, want er lopen - en liepen - meerdere onderzoeksactiviteiten gericht op dit onderwerp. Maar wel vanuit verschillende invalshoeken. Voor STOWA aanleiding om er vanuit een breed perspectief naar te kijken.

In 2017 verscheen de eerste versie van de Deltafact 'Hergebruik van effluent'. We noemden de rwzi toen al een energie- en grondstoffenfabriek (EFGF). Dit werd een onderzoeksprogramma van waaruit in 2019 het symposium 'Waterfabriek - De nieuwe bron' is georganiseerd, met als centrale vraag: kan rioolwater als grondstof dienen voor (her) te gebruiken zoet water? Waterfabriek Wilp van waterschap Vallei en Veluwe won de ingenieursprijs ‘De Vernufteling 2019’. In 2020 startten STOWA en KWR een onderzoek naar de wisselwerking tussen watervraag en wateraanbod en naar de effecten van benutting van restwaterstromen.

In 2021 gingen veel nieuwe projecten van start. In fase 1 van ‘De Ultieme Waterfabriek’ onderzoeken waterschappen en drinkwaterbedrijven hoe en onder welke voorwaarden gezuiverd rioolwater rechtstreeks kan worden toegepast in huishoudens voor menselijke consumptie, in de tuinbouw, als hoogwaardig industriewater en als koelwater voor datacentra. In AquaConnect wordt onderzocht of door toepassing van nieuwe technologieën afvalwater en brak grondwater gezuiverd kunnen worden, zodat deltagebieden wat betreft hun zoetwatervraag ook in de toekomst zelfvoorzienend blijven. Dat wil zeggen: meer water in reserve hebben en de zoetwatervoorziening garanderen. In de pilot Waterfabriek Wervershoof ‘Ge(o)zond water’ worden microverontreinigingen verwijderd en tegelijkertijd mogelijkheden onderzocht voor hergebruik van effluent met behulp van verschillende ozontechnieken. De ontwikkelingen leidden tot een update van het Deltafact ‘Hergebruik van effluent’.

In 2022 ging het project ‘Risicobeoordeling voor de inzet van effluent in de landbouw’ van start. Hierin worden kaders geformeerd voor het opstellen van een (verplicht) risicobeheerplan voor hergebruik van rwzi-afvalwater in de landbouw. Dit moet resulteren in een handreiking voor het opstellen van zo'n risicobeheerplan.

Al met al veel ‘effluentprojecten’ dus. Tijdens de kennissessie kwamen de onderzoeksvragen van de lopende onderzoeken aan de orde. Ook is ingegaan op de wensen, verwachtingen en knelpunten van het (her)gebruik van rwzi-effluent. Het onderwerp krijgt hiermee steeds meer aandacht. Effluent is misschien niet dé oplossing, maar wordt wel in toenemende mate gezien als een deeloplossing voor de groeiende watervraag. STOWA liet een praatplaat maken die de ins and outs helder in beeld brengt.

Hergebruik van effluent als bron van zoetwater:

Dé oplossing voor de toenemende watervraag?

In maart 2022 organiseerde STOWA een online kennissessie over de mogelijkheden en knelpunten van (her)gebruik van effluent van rwzi's. Niet verrassend, want er lopen - en liepen - meerdere onderzoeksactiviteiten gericht op dit onderwerp. Maar wel vanuit verschillende invalshoeken. Voor STOWA aanleiding om er vanuit een breed perspectief naar te kijken.

In 2017 verscheen de eerste versie van de Deltafact 'Hergebruik van effluent'. We noemden de rwzi toen al een energie- en grondstoffenfabriek (EFGF). Dit werd een onderzoeksprogramma van waaruit in 2019 het symposium 'Waterfabriek - De nieuwe bron' is georganiseerd, met als centrale vraag: kan rioolwater als grondstof dienen voor (her) te gebruiken zoet water? Waterfabriek Wilp van waterschap Vallei en Veluwe won de ingenieursprijs ‘De Vernufteling 2019’. In 2020 startten STOWA en KWR een onderzoek naar de wisselwerking tussen watervraag en wateraanbod en naar de effecten van benutting van restwaterstromen.

In 2021 gingen veel nieuwe projecten van start. In fase 1 van ‘De Ultieme Waterfabriek’ onderzoeken waterschappen en drinkwaterbedrijven hoe en onder welke voorwaarden gezuiverd rioolwater rechtstreeks kan worden toegepast in huishoudens voor menselijke consumptie, in de tuinbouw, als hoogwaardig industriewater en als koelwater voor datacentra. In AquaConnect wordt onderzocht of door toepassing van nieuwe technologieën afvalwater en brak grondwater gezuiverd kunnen worden, zodat deltagebieden wat betreft hun zoetwatervraag ook in de toekomst zelfvoorzienend blijven. Dat wil zeggen: meer water in reserve hebben en de zoetwatervoorziening garanderen. In de pilot Waterfabriek Wervershoof ‘Ge(o)zond water’ worden microverontreinigingen verwijderd en tegelijkertijd mogelijkheden onderzocht voor hergebruik van effluent met behulp van verschillende ozontechnieken. De ontwikkelingen leidden tot een update van het Deltafact ‘Hergebruik van effluent’.

In 2022 ging het project ‘Risicobeoordeling voor de inzet van effluent in de landbouw’ van start. Hierin worden kaders geformeerd voor het opstellen van een (verplicht) risicobeheerplan voor hergebruik van rwzi-afvalwater in de landbouw. Dit moet resulteren in een handreiking voor het opstellen van zo'n risicobeheerplan.

Al met al veel ‘effluentprojecten’ dus. Tijdens de kennissessie kwamen de onderzoeksvragen van de lopende onderzoeken aan de orde. Ook is ingegaan op de wensen, verwachtingen en knelpunten van het (her)gebruik van rwzi-effluent. Het onderwerp krijgt hiermee steeds meer aandacht. Effluent is misschien niet dé oplossing, maar wordt wel in toenemende mate gezien als een deeloplossing voor de groeiende watervraag. STOWA liet een praatplaat maken die de ins and outs helder in beeld brengt.