Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.
Foto van graafwerkzaamheden bij de Modderbeek De Modderbeek na drie jaar. Veel begroeing.

Kansen voor nieuw bos in beekdalen in kaart gebracht

Digitale viewer toont ook kansen voor wateropgaven

Om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen zijn in het Klimaatakkoord afspraken gemaakt over het vastleggen van extra CO₂ in bos, natuur en landschap. Volgens de nationale bossenstrategie betekent dit onder meer de aanleg van 37 duizend hectare nieuw bos. Hiervoor bestaan meerdere potentiële locaties, waaronder de beekdalen en stroomgebieden van de waterschappen. Geen slecht idee, want ook het waterbeheer kan profiteren van nieuw bos, bijvoorbeeld bij het realiseren van klimaatrobuuste beekdalen en het verbeteren van de waterkwaliteit. Wat zijn de kansen?

De studie werd gefinancierd door het Kennisnetwerk OBN, het ministerie van LNV (geld uit Klimaatenvelop) en STOWA. Onderzocht is op welke wijze het waterbeheer bij de realisatie van wateropgaven kan profiteren van de aanleg van bos in beekdalen. De aandacht ging speciaal uit naar het verder versterken van de waterkwaliteit, het vasthouden van water en het voorkomen van wateroverlast.

De studie richtte zich eerst op een deelgebied van waterschap De Dommel en is vervolgens uitgewerkt voor de rest van de zandgronden. Per wateropgave zijn rekenregels geformuleerd. Toepassing van deze regels resulteert in een beeld van de kansrijke gebieden voor de verschillende wateropgaven. Om dit inzichtelijk te maken, is een speciale digitale viewer/kansenkaart ontwikkeld die de kenmerken van het gebied en de kansen voor bos in beekdalen laat zien. Zowel de rekenregels, met hun uitgebreide toelichting, als de viewer, kunnen waterschappen ondersteunen bij het in kaart brengen van kansen voor hun wateropgaven. Om met de nieuwe tool kennis te maken, besteedde de CoP Beken en Rivieren er in september 2022 een webinar aan.

Foto van graafwerkzaamheden bij de Modderbeek De Modderbeek na drie jaar. Veel begroeing.

Kansen voor nieuw bos in beekdalen in kaart gebracht

Digitale viewer toont ook kansen voor wateropgaven

Om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen zijn in het Klimaatakkoord afspraken gemaakt over het vastleggen van extra CO₂ in bos, natuur en landschap. Volgens de nationale bossenstrategie betekent dit onder meer de aanleg van 37 duizend hectare nieuw bos. Hiervoor bestaan meerdere potentiële locaties, waaronder de beekdalen en stroomgebieden van de waterschappen. Geen slecht idee, want ook het waterbeheer kan profiteren van nieuw bos, bijvoorbeeld bij het realiseren van klimaatrobuuste beekdalen en het verbeteren van de waterkwaliteit. Wat zijn de kansen?

De studie werd gefinancierd door het Kennisnetwerk OBN, het ministerie van LNV (geld uit Klimaatenvelop) en STOWA. Onderzocht is op welke wijze het waterbeheer bij de realisatie van wateropgaven kan profiteren van de aanleg van bos in beekdalen. De aandacht ging speciaal uit naar het verder versterken van de waterkwaliteit, het vasthouden van water en het voorkomen van wateroverlast.

De studie richtte zich eerst op een deelgebied van waterschap De Dommel en is vervolgens uitgewerkt voor de rest van de zandgronden. Per wateropgave zijn rekenregels geformuleerd. Toepassing van deze regels resulteert in een beeld van de kansrijke gebieden voor de verschillende wateropgaven. Om dit inzichtelijk te maken, is een speciale digitale viewer/kansenkaart ontwikkeld die de kenmerken van het gebied en de kansen voor bos in beekdalen laat zien. Zowel de rekenregels, met hun uitgebreide toelichting, als de viewer, kunnen waterschappen ondersteunen bij het in kaart brengen van kansen voor hun wateropgaven. Om met de nieuwe tool kennis te maken, besteedde de CoP Beken en Rivieren er in september 2022 een webinar aan.

Werk in uitvoering bij de Modderbeek en de beek na drie jaar.