Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Polder2C’s:
tijd om te oogsten

Spectaculair praktijkonderzoek voltooid

Eén van de grootste, op innovatie gerichte praktijkonderzoeken op het gebied van waterveiligheid - het project Polder2C’s, dat grotendeels plaatsvond in het Living Lab Hedwige-Prosperpolder - is beëindigd. In het voorjaar van 2022 werd het laatste deel van het geplande onderzoek uitgevoerd op de locatie Hedwige-Prosperpolder. In de zomer van 2022 vonden de bresproeven plaats in FloodProofHolland te Delft en in februari 2023 sloten we het project af met de final big bang (demolitieproeven) in de Marnerwaard. De verzamelde gegevens en opgedane ervaringen zijn geanalyseerd, geïnterpreteerd en omgezet in conclusies en bruikbare instrumenten en tijdens een slotconferentie in Antwerpen gepresenteerd.

Nadat Polder2C’s in november 2021 ‘Het Zonnetje’ won, de prijs voor inspirerende uitvoeringsprojecten van het Deltaprogramma, is er nog veel gebeurd. Dat begon in januari met de bouw van een nieuw veldstation. Het gebouw zal, ook na afloop van het project, dienst doen als onderwijs- en onderzoekslocatie. Behalve deze nieuwbouw is een reeks van proeven uitgevoerd. Zo is de sterkte van de dijk getest bij overstroming en bij golfoverslag, waarbij onder meer is onderzocht wat het effect is van het toevoegen van kalk aan de kleigrond. Ook is de weerbaarheid van de mens bij golfoverslag beproefd. Verder is in het Living Lab de werking van verschillende soorten mobiele waterkeringen onderzocht en zijn de effecten van diergraverijen op dijken onder de loep genomen. Het ministerie van Defensie ging aan de slag met het testen van de bresdefender; een drijvend ponton die bresgroei in de dijk kan stoppen of vertragen door de ponton tegen de dijk op te varen en vervolgens te laten afzinken.

Net als in 2021 organiseerde Polder2C's in 2022 een Levee Challenge. Vier teams, bestaande uit zowel studenten als professionals, kregen de opdracht om schade aan de dijk duurzaam te repareren en de reparaties te testen met golfoverslag. Er waren vier prijzen te winnen: voor innovatie (hoofdprijs), duurzaamheid, kostenbeheersing en promotie. Elk team won er één. De hoofdprijs ging naar de studenten van de KU Leuven.

Tot slot was er aandacht voor kennisoverdracht. Zo is er veel kennis gedeeld en opgedaan over dijkbewaking: er is geoefend - letterlijk dag én nacht - met een dijkwacht, vaak een groep vrijwilligers aangestuurd door professionals. Ook waren er dijkinspecties, onder meer gericht op eerdergenoemde graverijen. In navolging van de Winter School in 2021, vond eind september 2022 de Late Summer School plaats.

De onderzoeken en activiteiten werden met veel belangstelling gevolgd. In maart bezocht Deltacommissaris Peter Glas de testlocatie, vergezeld door Lydia Peeters, de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, en door Jeroen Haan, dijkgraaf van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. En in september kreeg het Living Lab bezoek van een groep van 80 mensen van de Kring of Coastal Engineers.

Het Polder2C’s-project is in maart 2023 officieel afgerond met een conferentie in Antwerpen. Daarmee kwam een einde aan een unieke en succesvolle internationale samenwerking. In de komende maanden zullen nog afrondende activiteiten plaatsvinden. Ook zijn er nog enkele resultaten te verwachten die uit het project voortvloeien.

Het project Polder2C’s ontvangt een bijdrage van 3,9 miljoen euro uit het Europese Interreg 2 Zeeën programma 2014-2020, mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van subsidiecontract No [2S07-023]. Het totale budget bedraagt 6,5 miljoen euro. Interreg 2 Zeeën is bedoeld om het kustgebied langs Kanaal en Noordzee klimaatadaptiever te maken. https://polder2cs.eu

Polder2C’s:tijd om te oogsten

Spectaculair praktijkonderzoek voltooid

Eén van de grootste, op innovatie gerichte praktijkonderzoeken op het gebied van waterveiligheid - het project Polder2C’s, dat grotendeels plaatsvond in het Living Lab Hedwige-Prosperpolder - is beëindigd. In het voorjaar van 2022 werd het laatste deel van het geplande onderzoek uitgevoerd op de locatie Hedwige-Prosperpolder. In de zomer van 2022 vonden de bresproeven plaats in FloodProofHolland te Delft en in februari 2023 sloten we het project af met de final big bang (demolitieproeven) in de Marnerwaard. De verzamelde gegevens en opgedane ervaringen zijn geanalyseerd, geïnterpreteerd en omgezet in conclusies en bruikbare instrumenten en tijdens een slotconferentie in Antwerpen gepresenteerd.

Nadat Polder2C’s in november 2021 ‘Het Zonnetje’ won, de prijs voor inspirerende uitvoeringsprojecten van het Deltaprogramma, is er nog veel gebeurd. Dat begon in januari met de bouw van een nieuw veldstation. Het gebouw zal, ook na afloop van het project, dienst doen als onderwijs- en onderzoekslocatie. Behalve deze nieuwbouw is een reeks van proeven uitgevoerd. Zo is de sterkte van de dijk getest bij overstroming en bij golfoverslag, waarbij onder meer is onderzocht wat het effect is van het toevoegen van kalk aan de kleigrond. Ook is de weerbaarheid van de mens bij golfoverslag beproefd. Verder is in het Living Lab de werking van verschillende soorten mobiele waterkeringen onderzocht en zijn de effecten van diergraverijen op dijken onder de loep genomen. Het ministerie van Defensie ging aan de slag met het testen van de bresdefender; een drijvend ponton die bresgroei in de dijk kan stoppen of vertragen door de ponton tegen de dijk op te varen en vervolgens te laten afzinken.

Net als in 2021 organiseerde Polder2C's in 2022 een Levee Challenge. Vier teams, bestaande uit zowel studenten als professionals, kregen de opdracht om schade aan de dijk duurzaam te repareren en de reparaties te testen met golfoverslag. Er waren vier prijzen te winnen: voor innovatie (hoofdprijs), duurzaamheid, kostenbeheersing en promotie. Elk team won er één. De hoofdprijs ging naar de studenten van de KU Leuven.

Tot slot was er aandacht voor kennisoverdracht. Zo is er veel kennis gedeeld en opgedaan over dijkbewaking: er is geoefend - letterlijk dag én nacht - met een dijkwacht, vaak een groep vrijwilligers aangestuurd door professionals. Ook waren er dijkinspecties, onder meer gericht op eerdergenoemde graverijen. In navolging van de Winter School in 2021, vond eind september 2022 de Late Summer School plaats.

De onderzoeken en activiteiten werden met veel belangstelling gevolgd. In maart bezocht Deltacommissaris Peter Glas de testlocatie, vergezeld door Lydia Peeters, de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, en door Jeroen Haan, dijkgraaf van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. En in september kreeg het Living Lab bezoek van een groep van 80 mensen van de Kring of Coastal Engineers.

Het Polder2C’s-project is in maart 2023 officieel afgerond met een conferentie in Antwerpen. Daarmee kwam een einde aan een unieke en succesvolle internationale samenwerking. In de komende maanden zullen nog afrondende activiteiten plaatsvinden. Ook zijn er nog enkele resultaten te verwachten die uit het project voortvloeien.

Het project Polder2C’s ontvangt een bijdrage van 3,9 miljoen euro uit het Europese Interreg 2 Zeeën programma 2014-2020, mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van subsidiecontract No [2S07-023]. Het totale budget bedraagt 6,5 miljoen euro. Interreg 2 Zeeën is bedoeld om het kustgebied langs Kanaal en Noordzee klimaatadaptiever te maken. https://polder2cs.eu