Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om gepersonaliseerde advertenties op social media weer te geven. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.

Beschikbare warmtebronnen via portal aquathermie

Effecten koudelozingen en installaties onderzocht

Het onderzoeksprogramma 'Waterbeheer en regionale energiestrategieën' (WARES) werd in 2021 afgesloten. Het programma bracht zowel de kansen als obstakels voor aquathermie in beeld. Veel waterbeheerders zijn er inmiddels mee aan de slag gegaan. Daarbij ontstaan nieuwe vragen, vooral over warmtewinning uit oppervlaktewater (TEO): hoe zit het met de ecologische effecten van koudelozingen en welke schade kan de apparatuur toebrengen aan het aquatisch leven?

WARES was een goede opstap naar een verdere ontwikkeling van aquathermie. Zo kwam er onder meer een handreiking voor praktische toepassing, een beslisboom voor initiatiefnemers van aquathermieprojecten, een viewer die de potenties van warmte uit water in beeld brengt, een cursus én een handige praatplaat.

In 2022 is deze ontwikkeling doorgezet. Tijdens het festival 'Aquathermie stroomt door' van het Netwerk Aquathermie (NAT) werden de nieuwste inzichten en verhalen uit de praktijk gedeeld. Ook de opbrengst van de Green Deal Aquathermie (2019-2021) en de toekomst van het NAT kwamen aan bod.

Sinds STOWA in 2018 de Handreiking Aquathermie uitbracht, is er veel nieuwe kennis ontwikkeld. Helaas is die vaak versnipperd en daarmee slecht toegankelijk. Samen met Netwerk Aquathermie, Alliander en Rijkswaterstaat werkte STOWA daarom aan een actualisering van de handreiking. Die zal in 2023 verschijnen. Ook de Aquathermieviewer was in 'doorontwikkeling'. De landelijke viewer geeft inzicht in de beschikbaarheid van thermische energie uit water. Intussen ontwikkelden de waterschappen zelf regionale viewers. Omdat die soms verschillen van de landelijke, is de landelijke viewer uitgebouwd tot een gezamenlijke, centrale portal. Geïnteresseerden worden via de portal naar de beschikbare regionale viewers geleid.

Het winnen van warmte uit oppervlaktewater kan een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. Tegelijkertijd kan het de aquatische ecologie zowel positief als negatief beïnvloeden; wat is de ecologische impact ervan op het waterleven? Deze vraag kwam aan de orde tijdens de 'Kennisdag Ecologische effecten Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO)'. Het vraagstuk bestaat uit een aantal deelvragen: Hoe verspreidt de koudelozing zich en wat doet zo’n lozing met het ecosysteem in het water? En welke effect hebben de filters en installaties voor warmteterugwinning op het aquatisch leven?

Over de verspreiding en effecten van koude bestaat al enige tijd kennis. Behalve binnen WARES is die kennis voor een deel tot stand gekomen binnen het programma Warmingup. Dit programma werd met de Kennisdag inhoudelijk afgesloten. Voor koudelozingen bestaat een beoordelingskader waarmee waterbeheerders vergunningaanvragen voor nieuwe projecten kunnen beoordelen. STOWA en Rijkswaterstaat werken aan het actualiseren hiervan en doen dit op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten. In 2023 start een praktijkonderzoek naar de invloed van de installaties en filters op de ecologie. In de Sloterplas in Amsterdam zullen meerdere typen installaties worden getest.

Beschikbare warmtebronnen via portal aquathermie

Effecten koudelozingen en installaties onderzocht

Het onderzoeksprogramma 'Waterbeheer en regionale energiestrategieën' (WARES) werd in 2021 afgesloten. Het programma bracht zowel de kansen als obstakels voor aquathermie in beeld. Veel waterbeheerders zijn er inmiddels mee aan de slag gegaan. Daarbij ontstaan nieuwe vragen, vooral over warmtewinning uit oppervlaktewater (TEO): hoe zit het met de ecologische effecten van koudelozingen en welke schade kan de apparatuur toebrengen aan het aquatisch leven?

WARES was een goede opstap naar een verdere ontwikkeling van aquathermie. Zo kwam er onder meer een handreiking voor praktische toepassing, een beslisboom voor initiatiefnemers van aquathermieprojecten, een viewer die de potenties van warmte uit water in beeld brengt, een cursus én een handige praatplaat.

In 2022 is deze ontwikkeling doorgezet. Tijdens het festival 'Aquathermie stroomt door' van het Netwerk Aquathermie (NAT) werden de nieuwste inzichten en verhalen uit de praktijk gedeeld. Ook de opbrengst van de Green Deal Aquathermie (2019-2021) en de toekomst van het NAT kwamen aan bod.

Sinds STOWA in 2018 de Handreiking Aquathermie uitbracht, is er veel nieuwe kennis ontwikkeld. Helaas is die vaak versnipperd en daarmee slecht toegankelijk. Samen met Netwerk Aquathermie, Alliander en Rijkswaterstaat werkte STOWA daarom aan een actualisering van de handreiking. Die zal in 2023 verschijnen. Ook de Aquathermieviewer was in 'doorontwikkeling'. De landelijke viewer geeft inzicht in de beschikbaarheid van thermische energie uit water. Intussen ontwikkelden de waterschappen zelf regionale viewers. Omdat die soms verschillen van de landelijke, is de landelijke viewer uitgebouwd tot een gezamenlijke, centrale portal. Geïnteresseerden worden via de portal naar de beschikbare regionale viewers geleid.

Het winnen van warmte uit oppervlaktewater kan een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. Tegelijkertijd kan het de aquatische ecologie zowel positief als negatief beïnvloeden; wat is de ecologische impact ervan op het waterleven? Deze vraag kwam aan de orde tijdens de 'Kennisdag Ecologische effecten Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO)'. Het vraagstuk bestaat uit een aantal deelvragen: Hoe verspreidt de koudelozing zich en wat doet zo’n lozing met het ecosysteem in het water? En welke effect hebben de filters en installaties voor warmteterugwinning op het aquatisch leven?

Over de verspreiding en effecten van koude bestaat al enige tijd kennis. Behalve binnen WARES is die kennis voor een deel tot stand gekomen binnen het programma Warmingup. Dit programma werd met de Kennisdag inhoudelijk afgesloten. Voor koudelozingen bestaat een beoordelingskader waarmee waterbeheerders vergunningaanvragen voor nieuwe projecten kunnen beoordelen. STOWA en Rijkswaterstaat werken aan het actualiseren hiervan en doen dit op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten. In 2023 start een praktijkonderzoek naar de invloed van de installaties en filters op de ecologie. In de Sloterplas in Amsterdam zullen meerdere typen installaties worden getest.